فصل هشتم: انسان و تربیت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

فصل هشتم: انسان و تربیت

فصل هشتم:

 

 

 

 

انسان و تربیت

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏     ‏ اهمیت و ضرورت تربیت

‏      انبیا و تربیت انسان‏

‏      نکاتی در روش و آثار تربیتی انبیا‏

‏      عوامل مؤثر در تربیت انسان‏

‏      تفاوت اسلام و سایر مکاتب در انسان سازی‏


کتاباخلاق: انسان شناسی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 329

‎ ‎

کتاباخلاق: انسان شناسی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 330