احکام سربریدن و شکار کردن حیوانات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام سربریدن و شکار کردن حیوانات

‏ ‏

احکام سربریدن و شکار کردن حیوانات

‏         مسأله 2592- اگر حیوان حلال گوشت را به دستوری که بعداً گفته می‌شود سر ببرند؛ ‏‎ ‎‏وحشی باشد یا اهلی،بعد از جان دادن،گوشت آن حلال و بدن آن پاک است،ولی ‏‎ ‎‏حیوانی که انسان با آن وطی و نزدیکی ‏‎[1]‎‏کرده و حیوانی که نجاست‌خوار شده،اگر به ‏‎ ‎‏دستوری که در شرع معیّن نموده‌اند آن را استبراء نکرده باشند،بعد از سر بریدن ‏‎ ‎‏گوشت آن حلال نیست.‏

‏         مسأله 2593- حیوان حلال گوشت وحشی مانند آهو و کبک و بز کوهی و حیوان ‏‎ ‎‏حلال گوشتی که اهلی بوده و بعداً وحشی شده مثل گاو و شتر اهلی که فرار کرده و ‏‎ ‎‏وحشی شده است،اگر به دستوری که بعداً گفته می‌شود آنها را شکار کنند پاک و حلال ‏‎ ‎‏است،ولی حیوان حلال گوشت اهلی مانند گوسفند و مرغ خانگی و حیوان حلال ‏‎ ‎‏گوشت وحشی که به واسطۀ تربیت کردن اهلی شده است،با شکار کردن پاک و حلال ‏‎ ‎‏نمی‌شود.‏

‏         مسأله 2594- حیوان حلال گوشت وحشی در صورتی با شکار کردن پاک و حلال ‏‎ ‎‏می‌شود که بتواند فرار کند یا پرواز نماید بنابراین بچۀ آهو که نمی‌تواند فرار کند و بچۀ ‏‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 525

‏کبک که نمی‌تواند پرواز نماید،با شکار کردن پاک و حلال نمی‌شود و اگر آهو ‏‎ ‎‏و بچه‌اش را که نمی‌تواند فرار کند،با یک تیر شکار نمایند آهو حلال و بچه‌اش ‏‎ ‎‏حرام است.‏

‏         مسأله 2595- حیوان حلال گوشتی که مانند ماهی خون جهنده ندارد،اگر به خودی ‏‎ ‎‏خود بمیرد پاک است،ولی گوشت آن را نمی‌شود خورد.‏

‏         مسأله 2596- حیوان حرام گوشتی که خون جهنده ندارد،مانند مار،با سر بریدن حلال ‏‎ ‎‏نمی‌شود،ولی مردۀ آن پاک است.‏

‏         مسأله 2597- سگ و خوک به واسطۀ سر بریدن و شکار کردن پاک نمی‌شوند و ‏‎ ‎‏خوردن گوشت آنها هم حرام است.و حیوان حرام گوشتی را که درنده و گوشت‌خوار ‏‎ ‎‏است مانند گرگ و پلنگ اگر به دستوری که گفته می‌شود سر ببرند،یا با تیر و مانند آن ‏‎ ‎‏شکار کنند پاک است،ولی گوشت آن حلال نمی‌شود،و اگر با سگ شکاری آن را ‏‎ ‎‏شکار کنند،پاک شدن بدنش هم اشکال دارد.‏

‏         مسأله 2598- فیل و خرس و بوزینه و موش و حیواناتی که مانند مار و سوسمار در ‏‎ ‎‏داخل زمین زندگی می‌کنند،اگر خون جهنده داشته باشند و به خودی خود بمیرند ‏‎ ‎‏نجسند،بلکه اگر سر آنها را هم ببرند،یا آنها را شکار نمایند،پاک شدن بدنشان ‏‎ ‎‏اشکال دارد.‏

‏         مسأله 2599- اگر از شکم حیوان زنده بچۀ مرده‌ای بیرون آید یا آن را بیرون آورند، ‏‎ ‎‏خوردن گوشت آن حرام است.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 526

  • -این حکم در وطی مخصوص به بهایم است.