احکام طلاق
عدّۀ طلاق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

عدّۀ طلاق

‏ ‏

عدّۀ طلاق

‏         مسأله 2519- زنی که نُه سالش تمام نشده و زن یائسه عدّه ندارد؛یعنی اگرچه ‏‎ ‎‏شوهرش با او نزدیکی کرده باشد،بعد از طلاق می‌تواند فوراً شوهر کند.‏

‏         مسأله 2520- زنی که نُه سالش تمام شده و یائسه نیست اگر شوهرش با او نزدیکی کند ‏‎ ‎‏و طلاقش دهد،بعد از طلاق باید عدّه نگهدارد؛یعنی بعد از آن که در پاکی طلاقش داد ‏‎ ‎‏به قدری صبر کند که دو بار حیض ببیند و پاک شود،و همین که حیض سوم را دید عدّه ‏‎ ‎‏او تمام می‌شود و می‌تواند شوهر کند.ولی اگر پیش از نزدیکی کردن با او طلاقش ‏‎ ‎‏بدهد عدّه ندارد؛یعنی می‌تواند بعد از طلاق فوراً شوهر کند.‏

‏         مسأله 2521- زنی که حیض نمی‌بیند اگر در سن زن‌هایی باشد که حیض می‌بینند، ‏‎ ‎‏چنانچه شوهرش او را طلاق دهد،باید بعد از طلاق تا سه ماه عدّه نگهدارد ‏‎[1]‎‏. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 509

‏         مسأله 2522- زنی که عدّه او سه ماه است،اگر اول ماه طلاقش بدهند باید سه ‏‎ ‎‏ماه هلالی؛یعنی از موقعی که ماه دیده می‌شود تا سه ماه،عدّه نگهدارد.و اگر در بین ‏‎ ‎‏ماه طلاقش بدهند،باید باقی ماه را با دو ماه بعد از آن و نیز کسری ماه اول را از ‏‎ ‎‏ماه چهارم عدّه نگهدارد تا سه ماه تمام شود،مثلاً اگر غروب روز بیستم ماه طلاقش ‏‎ ‎‏بدهند و آن ماه بیست و نُه روز باشد باید نه روز باقی ماه را با دو ماه بعد از آن ‏‎ ‎‏و بیست روز از ماه چهارم عدّه نگهدارد،و احتیاط مستحب آن است که از ماه ‏‎ ‎‏چهارم بیست ویک روز عدّه نگهدارد تا با مقداری که از ماه اول عدّه نگهداشته سی ‏‎ ‎‏روز شود.‏

‏         مسأله 2523- اگر زن آبستن را طلاق دهند،عدّه‌اش تا دنیا آمدن یا سقط شدن بچۀ او ‏‎ ‎‏است،بنابراین اگر مثلاً یک ساعت بعد از طلاق بچۀ او به دنیا آید،عدّه‌اش تمام ‏‎ ‎‏می‌شود.‏

‏         مسأله 2524- زنی که نُه سالش تمام شده و یائسه نیست اگر صیغه شود مثلاً یک ماهه، ‏‎ ‎‏یا یک ساله شوهر کند،چنانچه شوهرش با او نزدیکی نماید و مدت آن زن تمام شود ‏‎ ‎‏یا شوهر مدت را به او ببخشد باید عدّه نگه دارد،پس اگر حیض می‌بیند بنابر احتیاط ‏‎ ‎‏واجب باید به مقدار دو حیض ‏‎[2]‎‏یا به مقدار دو پاکی هر کدام که بیشتر است عدّه نگه ‏‎ ‎‏دارد و شوهر نکند و اگر حیض نمی‌بیند،احتیاط واجب آن است که چهل و پنج روز از ‏‎ ‎‏شوهر کردن خودداری نماید.‏

‏         مسأله 2525- ابتدای عدّۀ طلاق از موقعی است که خواندن صیغۀ طلاق تمام می‌شود، ‏‎ ‎‏چه زن بداند طلاقش داده‌اند یا نداند،پس اگر بعد از تمام شدن عدّه بفهمد که او را ‏‎ ‎‏طلاق داده‌اند،لازم نیست دوباره عدّه نگهدارد.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 510

  • -اگر شوهرش با او نزدیکی کرده باشد.
  • -دو حیض کامل عدّه او است و احتیاط واجب نیست و اگر حیض نمی‌بیند چهل و پنج‌روز است بنابر اقوا.