احکام نکاح یا ازدواج و زناشویی
احکام نگاه کردن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام نگاه کردن

‏ ‏

احکام نگاه کردن

‏         مسأله 2442- نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم و دختری که ‏‎[1]‎‏نه سالش تمام نشده ‏‎ ‎‏ولی خوب و بد را می‌فهمد و همچنین نگاه کردن به موی آنان چه با قصد لذت و چه ‏‎ ‎‏بدون آن حرام است.و نگاه کردن به صورت و دست‌ها اگر به قصد لذت باشد حرام ‏‎ ‎‏است،بلکه احتیاط واجب آن است که بدون قصد لذت هم به آنها نگاه نکند و نیز نگاه ‏‎ ‎‏کردن زن به بدن مرد نامحرم حرام می‌باشد.‏

‏         مسأله 2443- اگر انسان بدون قصد لذت به صورت و دست‌های زن‌های اهل کتاب ‏‎ ‎‏مثل زن‌های یهود و نصارا نگاه کند در صورتی که نترسد که به حرام بیفتد اشکال ندارد ‏‎ ‎‏و احتیاط واجب ‏‎[2]‎‏آن است که به غیر صورت و دست‌های آنان نگاه نکند. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 494

‏         مسأله 2444- زن باید بدن و موی خود را از مرد نامحرم بپوشاند بلکه احتیاط واجب ‏‎ ‎‏آن است که بدن و موی خود را از پسری هم که بالغ نشده ‏‎[3]‎‏ولی خوب و بد را ‏‎ ‎‏می‌فهمد بپوشاند.‏

‏         مسأله 2445- نگاه کردن به عورت دیگری حتی به عورت بچۀ ممیزی ‏‎[4]‎‏که خوب و ‏‎ ‎‏بد را می‌فهمد حرام است،اگرچه از پشت شیشه یا در آیینه یا آب صاف و مانند اینها ‏‎ ‎‏باشد.ولی زن و شوهر می‌توانند به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند.‏

‏         مسأله 2446- مرد و زنی که با یکدیگر محرمند،اگر قصد لذت نداشته باشند می‌توانند ‏‎ ‎‏غیر از عورت به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند.‏

‏         مسأله 2447- مرد نباید با قصد لذت به بدن مرد دیگر نگاه کند و نگاه کردن زن هم به ‏‎ ‎‏بدن زن دیگر با قصد لذت حرام است.‏

‏         مسأله 2448- مرد نباید ‏‎[5]‎‏عکس زن نامحرم را بیندازد و اگر زن نامحرمی را بشناسد ‏‎ ‎‏نباید به عکس او نگاه کند ‏‎[6]‎

‏         مسأله 2449- اگر زن بخواهد ‏‎[7]‎‏زن دیگر،یا مردی غیر از شوهر خود را تنقیه کند،یا ‏‎ ‎‏عورت او را آب بکشد،باید چیزی در دست کند که دست او به عورت آن مرد نرسد و ‏‎ ‎‏همچنین است اگر مرد بخواهد مرد دیگر،یا زنی غیر زن خود را تنقیه کند،یا عورت او ‏‎ ‎‏را آب بکشد.‏

‏         مسأله 2450- اگر مرد برای معالجۀ زن نامحرم ناچار باشد که او را نگاه کند و دست به ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 495

‏بدن او بزند اشکال ندارد،ولی اگر با نگاه کردن بتواند معالجه کند نباید دست به بدن او ‏‎ ‎‏بزند و اگر با دست زدن بتواند معالجه کند،نباید او را نگاه کند.‏

‏         مسأله 2451- اگر انسان برای معالجۀ کسی ناچار شود که به عورت او نگاه کند،بنابر ‏‎ ‎‏احتیاط واجب باید آیینه را در مقابل گذاشته و در آن نگاه کند ولی اگر چاره‌ای جز نگاه ‏‎ ‎‏کردن به عورت نباشد اشکال ندارد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 496

  • -در دختر نابالغ بدون قصد لذت و بدون خوف از واقع شدن در حرام مانع ندارد چه به‌صورت یا بدن و موی او،و احتیاط آن است که از جاهایی که رسم است بپوشند مثل ران‌ها و شکم و پستان‌ها اجتناب شود.
  • -در آنچه به حسب عادت سابق آنها بیرون بوده؛مثل مقداری از ساق‌های پا و موی سر و مثل اینها مانع ندارد.
  • -در صورتی که به حدی نرسیده که مو در نظر شهوانی باشد مانع ندارد.
  • -بنابر احتیاط واجب در بچه ممیز.
  • -عکس برداشتن حرام نیست و اگر حرام دیگری واقع شود همان حرام است.
  • -بنابر احتیاط واجب اگر متهتک نباشد.
  • -یعنی در صورت ناچاری.