احکام خمس
3-گنج
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

3-گنج

‏ ‏

3-گنج

‏         مسأله 1815- گنج مالی است که در زمین یا درخت یا کوه یا دیوار پنهان باشد و کسی ‏‎ ‎‏آن را پیدا کند و طوری باشد که به آن،گنج بگویند.‏

‏         مسأله 1816- اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست گنجی پیدا کند،مال خود او ‏‎ ‎‏است و باید خمس آن را بدهد.‏

‏         مسأله 1817- نصاب گنج بنابر احتیاط 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا است؛یعنی اگر ‏‎ ‎‏قیمت چیزی را که از گنج به دست می‌آورد،بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده ‏‎ ‎‏به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسد،بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.‏

‏         مسأله 1818- اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند و بداند مال کسانی که ‏‎ ‎‏قبلاً مالک آن زمین بوده‌اند نیست،مال خود او می‌شود و باید خمس آن را بدهد ولی ‏‎ ‎‏اگر احتمال دهد که مال یکی از آنان است،باید به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود ‏‎ ‎‏مال او نیست،باید به کسی که پیش از او مالک زمین بوده اطلاع دهد و به همین ترتیب ‏‎ ‎‏به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده‌اند خبر دهد،و اگر معلوم شود مال ‏‎ ‎‏هیچ‌یک آنان نیست مال خود او می‌شود و باید خمس آن را بدهد.‏

‏         مسأله 1819- اگر در ظرف‌های متعددی که در یک‌جا دفن شده مالی پیدا کند که قیمت ‏‎ ‎‏آنها روی هم 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا باشد،بنابر احتیاط واجب باید خمس آن ‏‎ ‎‏را بدهد ولی چنانچه در چند جا گنج پیدا کند،هر کدام آنها که قیمتش به این مقدار ‏‎ ‎‏برسد،بنابر احتیاط خمس آن واجب است و گنجی که قیمت آن به این مقدار نرسیده ‏‎ ‎‏خمس ندارد.‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 363

‏         مسأله 1820- اگر دو نفر گنجی پیدا کنند که قیمت آن به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال ‏‎ ‎‏طلا برسد،اگر چه سهم هر یک آنان به این مقدار نباشد،بنابر احتیاط واجب ‏‎[1]‎‏باید ‏‎ ‎‏خمس آن را بدهند.‏

‏         مسأله 1821- اگر کسی حیوانی را بخرد و در شکم آن مالی پیدا کند چنانچه احتمال ‏‎ ‎‏دهد که مال فروشنده است،باید به او خبر دهد ‏‎[2]‎‏،و اگر معلوم شود مال او نیست،باید ‏‎ ‎‏به ترتیب،صاحبان قبلی آن را خبر کند،و چنانچه معلوم شود که مال هیچ‌یک آنان ‏‎ ‎‏نیست،اگرچه قیمت آن 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا نباشد،بنابر احتیاط واجب ‏‎ ‎‏باید خمس آن را بدهد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 364

  • -واجب نیست.
  • -بنابر احتیاط واجب.