احکام نماز
قضای سجده و تشهد فراموش شده
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

قضای سجده و تشهد فراموش شده

‏ ‏

قضای سجده و تشهد فراموش شده

‏         مسأله 1260- سجده و تشهدی را که انسان فراموش کرده و بعد از نماز،قضای آن را ‏‎ ‎‏به‌جا می‌آورد،باید تمام شرایط نماز،مانند پاک بودن بدن و لباس و رو به قبله بودن و ‏‎ ‎‏شرطهای دیگر را داشته باشد.‏

‏         مسأله 1261- اگر سجده یا تشهد را چند دفعه فراموش کند،مثلاً یک سجده از رکعت ‏‎ ‎‏اول و یک سجده از رکعت دوم فراموش نماید،باید بعد از نماز،قضای هر دو را با ‏‎ ‎‏سجده‌های سهوی که برای آنها لازم است به‌جا آورد،و لازم نیست معیّن کند که قضای ‏‎ ‎‏کدام یکِ آنها است.‏

‏         مسأله 1262- اگر یک سجده و تشهد را فراموش کند،احتیاط واجب آن است که هر ‏‎ ‎‏کدام را اول فراموش کرده،قضا نماید.و اگر نداند کدام اول فراموش شده،باید احتیاطاً ‏‎ ‎‏یک سجده و تشهد و بعد یک سجدۀ دیگر به‌جا آورد،یا یک تشهد و یک سجده و بعد ‏‎ ‎‏یک تشهد دیگر به‌جا آورد تا یقین کند سجده و تشهد را به ترتیبی که فراموش کرده ‏‎ ‎‏قضا نموده است.‏

‏         مسأله 1263- اگر به خیال این که اول سجده را فراموش کرده،اول قضای آن را به‌جا ‏‎ ‎‏آورد و بعد از خواندن تشهد یادش بیاید که اول تشهد را فراموش کرده احتیاط واجب ‏‎ ‎‏آن است که دوباره سجده را قضا نماید.و نیز اگر به خیال این که اول تشهد را فراموش ‏‎ ‎‏کرده اول قضای آن را به‌جا آورد،و بعد از سجده یادش بیاید که اول سجده را ‏‎ ‎‏فراموش کرده،بنابر احتیاط واجب باید دوباره تشهد را بخواند.‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 261

‏         مسأله 1264- اگر بین سلام نماز و قضای سجده یا تشهد کاری کند که اگر عمداً یا ‏‎ ‎‏سهواً در نماز اتفاق بیفتد نماز باطل می‌شود،مثلاً پشت به قبله نماید،احتیاط واجب ‏‎[1]‎‎ ‎‏آن است که بعد از قضای سجده و تشهد دوباره نماز را بخواند.‏

‏         مسأله 1265- اگر بعد از سلام نماز یادش بیاید که یک سجده از رکعت آخر را ‏‎ ‎‏فراموش کرده،چنانچه کاری که عمدی و سهوی آن نماز را باطل می‌کند،مثل رو ‏‎ ‎‏گرداندن از قبله انجام نداده،بنابر احتیاط واجب ‏‎[2]‎‏باید به قصد این که وظیفۀ خود را ‏‎ ‎‏انجام داده باشد،سجدۀ فراموش شده و بعد از آن تشهد و سلام و دو سجدۀ سهو ‏‎ ‎‏به‌جا آورد و نیز اگر یادش بیاید که تشهد رکعت آخر را فراموش کرده،احتیاطاً باید ‏‎ ‎‏به قصد این که وظیفۀ خود را انجام داده باشد،تشهد را بخواند و بعد از آن،سلام دهد ‏‎ ‎‏و دو سجدۀ سهو بنماید.‏

‏         مسأله 1266- اگر بین سلام نماز و قضای سجده یا تشهد کاری کند که برای آن سجدۀ ‏‎ ‎‏سهو واجب می‌شود،مثل آن که سهواً حرف بزند،بنابر احتیاط واجب باید سجده یا ‏‎ ‎‏تشهد را قضا کند و غیر از سجدۀ سهوی که برای قضای سجده یا تشهد لازم است،دو ‏‎ ‎‏سجده سهو ‏‎[3]‎‏دیگر بنماید.‏

‏         مسأله 1267- اگر نداند که سجده را فراموش کرده یا تشهد را،باید هر دو را قضا نماید ‏‎ ‎‏و هر کدام را اول به‌جا آورد اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 1268- اگر شک دارد که سجده یا تشهد را فراموش کرده یا نه،واجب نیست ‏‎ ‎‏قضا نماید. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 262

‏         مسأله 1269- اگر بداند سجده یا تشهد را فراموش کرده و شک کند که پیش از رکوع ‏‎ ‎‏رکعت بعد به‌جا آورده یا نه،احتیاط واجب آن است که آن را قضا نماید.‏

‏         مسأله 1270- کسی که باید سجده یا تشهد را قضا نماید،اگر برای کار دیگری هم ‏‎ ‎‏سجدۀ سهو بر او واجب شود،باید بعد از نماز سجده یا تشهد را قضا نماید،بعد سجدۀ ‏‎ ‎‏سهو را به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 1271- اگر شک دارد که بعد از نماز،قضای سجده یا تشهد فراموش شده را ‏‎ ‎‏به‌جا آورده یا نه،چنانچه وقت نماز نگذشته،باید سجده یا تشهد را قضا نماید،و اگر ‏‎ ‎‏وقت نماز گذشته قضای آن مستحب ‏‎[4]‎‏است.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 263

  • -واجب نیست نماز را دوباره بخواند.
  • -این احتیاط و احتیاط بعد واجب نیستند و همان قضای سجده و تشهد و سجدۀ سهوکفایت می‌کند.
  • -دو سجده سهو دیگر لازم نیست.
  • -واجب است بنابر احتیاط.