احکام نماز
نمازهای واجب یومیه
وقت نماز ظهر و عصر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

وقت نماز ظهر و عصر

‏ ‏

وقت نماز ظهر و عصر

‏         مسأله 737- اگر چوب یا چیزی مانند آن را،راست در زمین هموار فرو برند صبح که ‏‎ ‎‏خورشید بیرون می‌آید،سایۀ آن به طرف مغرب می‌افتد و هر چه آفتاب بالا می‌آید این ‏‎ ‎‏سایه کم می‌شود و در شهرهای ما در اول ظهر شرعی به آخرین درجۀ کمی می‌رسد و ‏‎ ‎‏ظهر که گذشت،سایۀ آن به طرف مشرق بر می‌گردد و هر چه خورشید رو به مغرب ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 155

‏می‌رود،سایه زیادتر می‌شود بنابراین وقتی سایه به آخرین درجۀ کمی رسید و دو ‏‎ ‎‏مرتبه رو به زیاد شدن گذاشت،معلوم می‌شود ظهر شرعی شده است ولی در بعضی ‏‎ ‎‏شهرها مثل مکه که گاهی موقع ظهر سایه به کلی از بین می‌رود،بعد از آن که سایه ‏‎ ‎‏دوباره پیدا شد،معلوم می‌شود ظهر شده است.‏

‏         مسأله 738- چوب یا چیز دیگری را که برای معیّن کردن ظهر به زمین فرو می‌برند ‏‎ ‎‏شاخص گویند.‏

‏         مسأله 739- نماز ظهر و عصر هر کدام وقت مخصوص و مشترکی دارند:وقت ‏‎ ‎‏مخصوص نماز ظهر از اول ظهر است تا وقتی که از ظهر به اندازۀ خواندن نماز ظهر ‏‎ ‎‏بگذرد،که اگر کسی سهواً تمام نماز عصر را در این وقت بخواند،نمازش باطل ‏‎ ‎‏است ‏‎[1]‎‏و وقت مخصوص نماز عصر موقعی است که به اندازۀ خواندن نماز عصر، ‏‎ ‎‏وقت به مغرب مانده باشد،که اگر کسی تا این موقع نماز ظهر را نخواند،نماز ظهر او ‏‎ ‎‏قضا شده و باید نماز عصر را بخواند،و ما بین وقت مخصوص نماز ظهر و وقت ‏‎ ‎‏مخصوص نماز عصر،وقت مشترک نماز ظهر و نماز عصر است،که اگر کسی در این ‏‎ ‎‏وقت اشتباهاً تمام نماز عصر را پیش از نماز ظهر بخواند نمازش صحیح است و باید ‏‎ ‎‏نماز ظهر را بعد از آن به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 740- اگر پیش از خواندن نماز ظهر،سهواً مشغول نماز عصر شود و در بین ‏‎ ‎‏نماز بفهمد اشتباه کرده است،چنانچه در وقت مشترک باشد،باید نیت را به نماز ظهر ‏‎ ‎‏برگرداند؛یعنی نیت کند که آنچه تا حال خوانده‌ام و آنچه را مشغولم و آنچه بعد ‏‎ ‎‏می‌خوانم همه نماز ظهر باشد،و بعد از آن که نماز را تمام کرد،نماز عصر را بخواند و ‏‎ ‎‏اگر در وقت مخصوص به ظهر باشد،بنابر احتیاط واجب باید نیت را به نماز ظهر ‏‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 156

‏برگرداند و نماز را تمام کند،و بعد هر دو نماز را به ترتیب به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 741- در زمان حضور امام علیه السلام واجب است،انسان در روز جمعه به جای نماز ‏‎ ‎‏ظهر دو رکعت نماز جمعه بخواند،ولی در این زمان اگر کسی ‏‎[2]‎‏نماز جمعه بخواند، ‏‎ ‎‏احتیاط واجب آن است که نماز ظهر را هم بخواند.‏

‏         مسأله 742- وقت نماز جمعه از اول ظهر است تا وقتی که سایۀ شاخص به اندازۀ ‏‎ ‎‏خود شاخص ‏‎[3]‎‏شود.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 157

  • -باطل نیست و اگر کسی نماز عصر را سهواً قبل از نماز ظهر بخواند و بیش از چهاررکعت به غروب نباشد نماز ظهرش قضا نیست لکن احتیاط خوب است ترک نشود.
  • -در زمان حضور بعید نیست مخیر باشد بین جمعه و ظهر چنانچه در این زمان مخیراست،و لازم نیست بعد از خواندن نماز جمعه نماز ظهر را هم بخواند ولی احتیاط خیلی مطلوب است.
  • -احتیاط واجب آن است که نماز جمعه را از اول عرفی ظهر عقب نیندازند و اگر عقب افتاد از اوایل ظهر نماز ظهر را به جای جمعه اختیار کنند.