احکام طهارت
احکام جنابت
احکام غسل کردن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام غسل کردن

‏ ‏

احکام غسل کردن

‏         مسأله 378- در غسل ارتماسی باید تمام بدن پاک باشد ولی در غسل ترتیبی پاک ‏‎ ‎‏بودن تمام بدن لازم نیست.و اگر تمام بدن نجس باشد و هر قسمتی را پیش از غسل ‏‎ ‎‏دادن آن قسمت آب بکشد کافی است.‏

‏         مسأله 379- کسی که از حرام جنب شده و اگر بخواهد با آب گرم غسل کند عرق ‏‎ ‎‏می‌کند،چون عرق او بنابر احتیاط واجب نجس است ‏‎[1]‎‏باید با آب سرد غسل کند،و ‏‎ ‎‏اگر آب سرد پیدا نکند یا برای او ضرر داشته باشد،نمی‌تواند در بیرون آب غسل ‏‎ ‎‏ترتیبی کند،و چنانچه بعد از آن که تمام بدن زیر آب رفت نیت غسل ترتیبی کند و به ‏‎ ‎‏نیت سر و گردن،بدن را حرکت دهد بعد یک مرتبه به نیت طرف راست و مرتبه دیگر ‏‎ ‎‏به نیت طرف چپ بدن را حرکت دهد غسل او صحیح است.‏

‏         مسأله 380- اگر در غسل به اندازۀ سر مویی از بدن نشسته بماند،غسل باطل است، ‏‎ ‎‏ولی شستن جاهایی از بدن که دیده نمی‌شود،مثل توی گوش و بینی،واجب نیست.‏

‏         مسأله 381- جایی را که شک دارد از ظاهر بدن است یا از باطن آن،بنابر احتیاط ‏‎ ‎‏واجب باید بشوید ‏‎[2]‎‏. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 78

‏         مسأله 382- اگر سوراخ جای گوشواره و مانند آن به قدری گشاد باشد که داخل آن ‏‎ ‎‏دیده شود،باید آن را شست و اگر دیده نشود شستن داخل آن لازم نیست.‏

‏         مسأله 383- چیزی را که مانع رسیدن آب به بدن است،باید برطرف کند و اگر پیش از ‏‎ ‎‏آن که یقین کند برطرف شده غسل نماید،غسل او باطل است.‏

‏         مسأله 384- اگر موقع غسل شک کند،چیزی که مانع از رسیدن آب باشد،در بدن او ‏‎ ‎‏هست یا نه،باید وارسی کند تا مطمئن شود که مانعی نیست.‏

‏         مسأله 385- در غسل باید موهای کوتاهی را که جزء بدن حساب می‌شود،بشوید و ‏‎ ‎‏شستن موهای بلند واجب نیست ‏‎[3]‎‏،بلکه اگر آب را طوری به پوست برساند که آنها تر ‏‎ ‎‏نشود،غسل صحیح است ولی اگر رساندن آب به پوست،بدون شستن آنها ممکن ‏‎ ‎‏نباشد،باید آنها را بشوید که آب به بدن برسد.‏

‏         مسأله 386- تمام شرطهایی که برای صحیح بودن وضو گفته شد،مثل پاک بودن آب ‏‎ ‎‏و غصبی نبودن آن،در صحیح بودن غسل هم شرط است ولی در غسل لازم نیست ‏‎ ‎‏بدن را از بالا به پایین بشوید،و نیز در غسلِ ترتیبی،لازم نیست بعد از شستن هر ‏‎ ‎‏قسمت فوراً قسمت دیگر را بشوید،بلکه اگر بعد از شستن سر و گردن مقداری صبر ‏‎ ‎‏کند و بعد طرف راست را بشوید و بعد از مدتی طرف چپ را بشوید اشکال ندارد. ‏

‏ولی کسی که نمی‌تواند از بیرون آمدن بول و غائط خودداری کند،اگر به اندازه‌ای که ‏‎ ‎‏غسل کند و نماز بخواند،بول و غائط از او بیرون نمی‌آید،باید هر قسمت را فوراً بعد ‏‎ ‎‏از قسمت دیگر ‏‎[4]‎‏غسل دهد و بعد از غسل هم فوراً نماز بخواند.و همچنین است ‏‎ ‎‏حکم زن مستحاضه که بعداً گفته می‌شود. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 79

‏         مسأله 387- کسی که قصد دارد پول حمامی را ندهد یا بدون این که بداند حمامی ‏‎ ‎‏راضی است،بخواهد نسیه بگذارد،اگر چه بعد حمامی را راضی کند،غسل او باطل ‏‎ ‎‏است.‏

‏         مسأله 388- اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند ولی کسی که غسل ‏‎ ‎‏می‌کند قصدش این باشد که طلب او را ندهد،یا از مال حرام بدهد غسل او اشکال دارد.‏

‏         مسأله 389- اگر بخواهد پول حرام یا پولی که خمس آن را نداده به حمامی بدهد، ‏‎ ‎‏غسل او باطل است.‏

‏         مسأله 390- اگر مخرج غائط را در آب خزینه تطهیر کند و پیش از غسل شک کند که ‏‎ ‎‏چون در خزینه تطهیر کرده حمامی به غسل کردن او راضی است یا نه،غسل او باطل ‏‎ ‎‏است،مگر این که پیش از غسل حمامی را راضی کند.‏

‏         مسأله 391- اگر شک کند که غسل کرده یا نه،باید غسل کند ولی اگر بعد از غسل ‏‎ ‎‏شک کند،که غسل او درست بوده یا نه،لازم نیست دوباره غسل نماید.‏

‏         مسأله 392- اگر در بین غسل حَدَث اصغر از او سر زند،مثلاً بول کند،احتیاط واجب ‏‎ ‎‏آن است ‏‎[5]‎‏که غسل را تمام نماید و دوباره غسل کند،وضو هم بگیرد،یا غسل را رها ‏‎ ‎‏کرده و غسل دیگری نماید و بعد از آن وضو هم بگیرد.‏

‏         مسأله 393- اگر به خیال این که به اندازۀ غسل و نماز وقت دارد برای نماز غسل کند، ‏‎ ‎‏چنانچه بعد از غسل به اندازۀ خواندن یک رکعت یا بیشتر وقت داشته باشد غسل او ‏‎ ‎‏صحیح است و اگر کمتر از یک رکعت وقت داشته باشد غسل او باطل است ‏‎[6]‎

‏         مسأله 394- کسی که جنب شده اگر شک کند غسل کرده یا نه نمازهایی را که خوانده ‏‎ ‎‏صحیح است،ولی برای نمازهای بعد باید غسل کند. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 80

‏         مسأله 395- کسی که چند غسل بر او واجب است می‌تواند به نیت همۀ آنها یک ‏‎ ‎‏غسل به‌جا آورد،یا آنها را جدا جدا انجام دهد.‏

‏         مسأله 396- اگر برجایی از بدن،آیۀ قرآن یا اسم خداوند متعال نوشته شده باشد،بنابر ‏‎ ‎‏احتیاط واجب اگر ممکن است باید آن را از بین ببرد ‏‎[7]‎‏،و اگر ممکن نیست باید وضو ‏‎ ‎‏و غسل را ارتماسی انجام دهد و چنانچه بخواهد وضو یا غسل را ترتیبی به‌جا آورد ‏‎ ‎‏باید آب را طوری به بدن برساند که دست او به نوشته نرسد.‏

‏         مسأله 397- کسی که غسل جنابت کرده،نباید برای نماز وضو بگیرد ولی با ‏‎ ‎‏غسل‌های دیگر نمی‌شود نماز خواند و باید وضو هم گرفت.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 81

  • -عرق جنب از حرام نجس نیست و می‌تواند با آب گرم غسل کند.
  • -گرچه دور نیست که شستن لازم نباشد.
  • -واجب است بنابر احتیاط.
  • -لازم نیست فوراً به‌جا آورد و خارج شدن بول و غائط به غسل ضرر نمی‌رساند،بلی اگروقت تنگ است باید چنانچه گفته شده عمل نماید.
  • -واجب نیست و غسلش صحیح است.
  • -صحیح است.
  • -واجب نیست آن را از بین ببرد ولی حرام است دست به او بگذارد.