احکام طهارت
آب مطلق و مضاف
احکام آب ها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام آب ها

‏ ‏

احکام آب‌ها

‏         مسأله 47- آب مضاف که معنی آن گفته شد،چیز نجس را پاک نمی‌کند،وضو و ‏‎ ‎‏غسل هم با آن باطل است.‏

‏         مسأله 48- آب مضاف هر قدر زیاد باشد ‏‎[1]‎‏اگر ذره‌ای نجاست به آن برسد نجس ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 13

‏می‌شود،ولی چنانچه از بالا با فشار ‏‎[2]‎‏روی چیز نجس بریزد،مقداری که به چیز ‏‎ ‎‏نجس رسیده نجس،و مقداری که بالاتر از آن است پاک می‌باشد.مثلاً اگر گلاب را از ‏‎ ‎‏گلابدان روی دست نجس بریزند،آنچه به دست رسیده نجس،و آنچه به دست ‏‎ ‎‏نرسیده پاک است.‏

‏         مسأله 49- اگر آب مضاف نجس،طوری با آب کر یا جاری مخلوط شود که دیگر ‏‎ ‎‏آب مضاف به آن نگویند،پاک می‌شود.‏

‏         مسأله 50- آبی که مطلق بوده و معلوم نیست مضاف شده یا نه،مثل آب مطلق است؛ ‏‎ ‎‏یعنی چیز نجس را پاک می‌کند،وضو و غسل هم با آن صحیح است.و آبی که مضاف ‏‎ ‎‏بوده و معلوم نیست مطلق شده یا نه،مثل آب مضاف است؛یعنی چیز نجس را پاک ‏‎ ‎‏نمی‌کند،وضو و غسل هم با آن باطل است.‏

‏         مسأله 51- آبی که معلوم نیست مطلق است یا مضاف،و معلوم نیست که قبلاً مطلق ‏‎ ‎‏یا مضاف بوده،نجاست را پاک نمی‌کند،وضو و غسل هم با آن باطل است.ولی اگر به ‏‎ ‎‏اندازۀ کر یا بیشتر باشد و نجاست به آن برسد،حکم به نجس بودن آن نمی‌شود.‏

‏         مسأله 52- آبی که عین نجاست،مثل خون و بول به آن برسد و بو یا رنگ یا مزۀ آن ‏‎ ‎‏را تغییر دهد اگرچه کر یا جاری باشد نجس می‌شود.ولی اگر بو یا رنگ یا مزۀ آب ‏‎ ‎‏به واسطۀ نجاستی که بیرون آن است عوض شود،مثلاً مرداری که پهلوی آب است ‏‎ ‎‏بوی آن را تغییر دهد نجس نمی‌شود.‏

‏         مسأله 53- آبی که عین نجاست مثل خون و بول در آن ریخته و بو یا رنگ یا مزۀ ‏‎ ‎‏آن را تغییر داده،چنان که به کر یا جاری متصل شود،یا باران بر آن ببارد،یا باد،باران ‏‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 14

‏را در آن بریزد،یا آب باران از ناودان در آن جاری شود ‏‎[3]‎‏،و تغییر آن از بین برود ‏‎ ‎‏پاک می‌شود.ولی بنابر احتیاط واجب ‏‎[4]‎‏باید آب باران یا کر یا جاری با آن مخلوط ‏‎ ‎‏گردد.‏

‏         مسأله 54- اگر چیز نجسی را در کر یا جاری آب بکشند،آبی که بعد از بیرون ‏‎ ‎‏آوردن،از آن می‌ریزد پاک است ‏‎[5]‎

‏         مسأله 55- آبی که پاک بوده و معلوم نیست نجس شده یا نه،پاک است.و آبی که ‏‎ ‎‏نجس بوده و معلوم نیست پاک شده یا نه نجس است.‏

‏         مسأله 56- نیم خورده سگ و خوک و کافر،نجس و خوردن آن حرام است و نیم ‏‎ ‎‏خوردۀ حیوانات حرام گوشت پاک و خوردن آن مکروه می‌باشد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 15

  • -در زیادت‌های فوق العاده محل تأمل است.
  • -و همچنین اگر از پایین به بالا با فشار برود مثل فواره به ملاقات بالا با نجاست طرف‌پایین نجس نمی‌شود.
  • -در حال باریدن.
  • -بنابر اقوا.
  • -در جایی که در کر و جاری تعدد معتبر نیست و در جایی که باید دو مرتبه یا چند مرتبه در آب فرو برند،در دفعه آخر پاک است.