المقصد الثالث فی الشروط
العاشر نفوذ الشرط شرعاً
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، ۱۳۰۹-۱۳۵۶

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : عربی

العاشر نفوذ الشرط شرعاً

العاشر نفوذ الشرط شرعاً

‏ ‏

‏أی من شرائط صحّـة الـشروط الـضمنیّـة کونـه صحیحاً فی حدّ‏‎ ‎‏نفسـه ونافذاً شرعاً، ولـم یکن مورد الـشکّ والـردع بحسب طبعـه وذاتـه.‏

‏وتحقیق هذه الـمسألـة یستدعی الـبحث فی جهات:‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 145