مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

مشخصات کتاب

خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368.               الاستصحاب/ مؤلف امام خمینی. ــ تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)، 1375. 456 ص.ISBN:  964 - 335 - 002 - 9  فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا.عربی. کتابنامه: ص. 429 ـ 447؛ همچنین به صورت زیرنویس. 1. اصول فقه شیعه. 2. استصحاب.  الف. مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س) ـ    دفترقم. ب. عنوان.  5 الف 8 خ/ 8/ 161BP                              312/297         کتابخانه ملی ایران                                                      9041 ـ 76 م

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏             ‏

       کد/ م 962

‏ ‏

‏ ‏

ARMMOA~1

‏ ‏

 الاستصحاب 

 المؤلف:‏ ‏حضرت الإمام الخمینی(س)  

 الناشر:‏  ‏مؤسسة تنظیم ونشر تراث الإمام الخمینی(س)  

‎ ‎المطبعة:‏  ‏مطبعة مؤسسة العروج‏  ‏

‎ ‎الطبعة الثالثة:‏  ‏1385ش ـ 1427ق/ 1500 نسخة‏  ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

                        0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                        0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکز پخش:    0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                        0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                        0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

نشانی الکترونیکی:  pub@imam-khomeini.ir


‏ ‏

s962_Page_2


‎ ‎