فصل دوم: هجده سال فعالیت و تبلیغ در اردکان فارس
تلاش در جهت ارشاد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : کامور بخشایش، جواد (گردآورنده)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

تلاش در جهت ارشاد

‏یکی از مهمترین وظایف شریف قنوتی در اردکان‏‏ مبارزه با بدحجابی و ‏‎ ‎‏بی حجابی بود. او در سخنرانی های خود به این موضوع توجه ویژه ای ‏‎ ‎‏داشت و همواره زنان و دختران را به رعایت حجاب اسلامی دعوت ‏‎ ‎

‏می کرد. او با درک صحیح از وضعیت اخلاقی جامعه می کوشید امر به ‏‎ ‎‏معروف و نهی از منکر را در سطح جامعه رواج دهد. «او چند نفر از ‏‎ ‎‏برادران و خواهران را در مدارس به ویژه دبیرستان های دخترانه مأمور ‏‎ ‎‏می کرد تا به شدت مراقب تبلیغات هوس آلود و ضددینی رژیم و مدیران ‏‎ ‎‏و بعضی از معلمان لاابالی باشند و مرتب اخبار را به ایشان گزارش دهند. ‏‎ ‎‏خانمی در یکی از دبیرستان ها بود که ابزار و آلات رقص و موسیقی برای ‏‎ ‎‏دختران فراهم می کرد و زمینه های گمراهی آن ها را مهیا می نمود. شیخ ‏‎ ‎‏پس از آگاهی از این موضوع بارها جلساتی با ایشان برگزار کرد و او را ‏‎ ‎‏قانع ساخت که اقدامات وی در شأن زن مسلمان نیست، او نیز قانع شد ‏‎ ‎‏و دست از‏‎ ‎‏کارهای زشتش کشید»‏‎[1]‎‏.‏

‎ ‎‏سفارش و توصیه او به حجاب تأثیر زیادی در سطح جامعه آن روز ‏‎ ‎‏اردکان‏‏ گزارده بود. همین سخنرانی های او سبب شده بود که کم کم ‏‎ ‎‏وسایل و آلات رقص و موسیقی از مراسم عروسی اردکانی ها حذف شود ‏‎ ‎‏حتی تعدادی از کسانی که کارشان استفاده از ساز و دهل و آلات ‏‎ ‎‏موسیقی در عروسی ها بود پیش شیخ آمدند و به صورت کتبی تعهد ‏‎ ‎‏دادند که بعد از این دست از این کار بکشند و سراغ ابزار و آلات لهو و ‏‎ ‎‏لعب نروند‏‎.‎

‎ ‎

‎ ‎

  • . مصاحبه با محمد جان گودرزی . وی از اعضای گروه انصارالزهرا  بود. در 1340ش با شیخ  شریف آشنایی یافت و تا 1358ش با وی همراه بود. محمدجان گودرزی کارمند تربیت بدنی  سپیدان  است.