فصل دوم: هجده سال فعالیت و تبلیغ در اردکان فارس
افشای روحانی نماها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : کامور بخشایش، جواد (گردآورنده)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

افشای روحانی نماها

‏تقدس لباس روحانیت در بین مردم متدین به حدی بود که کمتر تصور ‏‎ ‎‏می شد عده معدودی از این قشر به مسائل دنیایی آلوده باشند و در جهت ‏‎ ‎

‏تحقق اهداف رژیم پهلوی گام بردارند. شریف قنوتی در منابر و ‏‎ ‎‏سخنرانی های خود با تشریح فلسفه وجودی روحانیت و اهداف کلی ‏‎ ‎‏آن ها، درباره آخوندهای درباری نیز افشاگری می کرد و از مردم ‏‎ ‎‏می خواست حساب آنها را از حساب روحانیون واقعی و حقیقی جدا ‏‎ ‎‏بدانند. حاج خلیفه صلاحی‏‎[1]‎‏ به نمونه ای از افشاگری های شریف قنوتی ‏‎ ‎‏چنین اشاره دارد: «روزی محمدرضا پهلوی‏‏ به شیراز‏‏ آمده و به زیارت ‏‎ ‎‏حضرت شاهچراغ‏‏ رفته بود. در آنجا یک روحانی نما به دعاگویی از ‏‎ ‎‏محمدرضا پهلوی پرداخته بود. آقای قنوتی با شنیدن این موضوع از فرط ‏‎ ‎‏ناراحتی به شدت گریست و گفت که این آقا نان امام زمان(ع)‏‏ را ‏‎ ‎‏می خورد و به جان ظالم دعا می کند. او در قیامت جواب خدا را چه ‏‎ ‎‏خواهد داد؟ شریف قنوتی سپس به منبر رفت و خطاب به مردم چنین ‏‎ ‎‏گفت: ای مردم به این روحانی نماها علاقه ای نشان ندهید و وجوهات ‏‎ ‎‏خود را به این ها ندهید. با این ها دوستی نکنید تا منزوی شوند. این ها ‏‎ ‎‏دوبار عذاب می بینند یک بار در دنیا به واسطه انزوا و دیگری در آخرت ‏‎ ‎‏با عذاب جهنم». کسانی که در دوران اقامت شیخ شریف در اردکان‏‏ با ‏‎ ‎‏وی مأنوس بودند خاطرات بسیاری درباره افشاگریهای شیخ در سینه ‏‎ ‎‏دارند‏‎.‎

 

  • . مصاحبه با حاج خلیفه صلاحی