فصل دوم: هجده سال فعالیت و تبلیغ در اردکان فارس
سخنرانی و افشاگری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : کامور بخشایش، جواد (گردآورنده)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

سخنرانی و افشاگری

‏او در منبرها و سخنرانی هایش می کوشید آخرین اخبار و اطلاعات کشور ‏‎ ‎‏را به اطلاع مردم اردکان‏‏ برساند. او در خلال این خبرها به افشاگری ‏‎ ‎‏درخصوص برنامه های ضداسلامی و ضدانقلابی رژیم پهلوی ‏‎ ‎‏می پرداخت. افشای طرح کاپیتولاسیون، تشریح مبارزات انقلابی گروه ‏‎ ‎‏فداییان اسلام و بررسی انگیزه اصلی انقلابیون از ترور شخصیت هایی ‏‎ ‎‏چون عبدالحسین هژیر‏‏ و حسنعلی منصور‏‏، تشریح برنامه های ‏‎ ‎‏ضدفرهنگی طاغوت در جهت مشغول کردن جوانان به امور فساد از ‏‎ ‎‏رؤس سخنرانی های شیخ شریف در منابر بود. او همچنین در برخی ‏‎ ‎‏سخنرانی های خود ضمن تشریح موقعیت سیاسی ـ اجتماعی نهضت ‏‎ ‎‏مردم فلسطین‏‏ و اعلام آمادگی برای کمک به فلسطینیان ـ حساسیت مردم ‏‎ ‎‏را نسبت به دنیای اسلام برمی انگیخت. اعلام تهدیدهایی که از جانب ‏‎ ‎

‏کمونیست ها دین و مذهب را نشانه رفته و افشاگری های مختلف علیه ‏‎ ‎‏انحرافات مذهبی بعضی از گرایش ها از جمله بهائیت، از دیگر ‏‎ ‎‏موضوعات مورد اشاره شریف قنوتی برای مردم بود. محمد تقی دلاور‏‏ ‏‎ ‎‏می گوید: «ما الآن که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مقابل تلویزیون ‏‎ ‎‏نشسته ایم و به بسیاری از واقعیت ها پی می بریم و کتبی را مطالعه می کنیم ‏‎ ‎‏الآن می فهمیم که شریف قنوتی آن ایام چه مطالبی را به ما می گفت در ‏‎ ‎‏رابطه با لبنان و فلسطین. او تمام این مسایل را به صورت ریز برای ما و ‏‎ ‎‏افراد بخصوص صحبت می کرد. او از یک آگاهی و بینش سیاسی بسیار ‏‎ ‎‏عمیقی برخوردار بود‏‎...‎‏»‏‎.‎