فصل چهارم: دوران جنگ و حضور در خرمشهر
تشکیل ستادهای کمک به جنگ و جنگزده ها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : کامور بخشایش، جواد (گردآورنده)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

تشکیل ستادهای کمک به جنگ و جنگزده ها

‏با آغاز جنگ تحمیلی عراق‏‏ علیه ایران‏‏ و حمله بی رحمانه این کشور به ‏‎ ‎‏شهرها و روستاهای مرزی در شهریور 1359، عرصه دیگری از ‏‎ ‎‏فعالیت های شریف قنوتی آغاز شد. او که در آغازین روزهای جنگ در ‏‎ ‎‏بروجرد‏‏ در سمت نماینده دادگاه انقلاب اسلامی مشغول فعالیت بود، با ‏‎ ‎‏شنیدن اخبار جنگ و به خاک و خون کشیده شدن و آواره گشتن هزاران ‏‎ ‎‏نفر از هموطنان در شهرها و روستاهای جنوبی در اولین اقدام ستادی را ‏‎ ‎‏با نام «ستاد کمک رسانی به جنگ» در بروجرد تأسیس کرد و مدت ‏‎ ‎‏کوتاهی بعد ستاد دیگری به نام «ستاد امداد به جنگزدگان‏‎[1]‎‏ تأسیس نمود ‏‎ ‎‏و خود مسئولیت هر دو ستاد را بر عهده گرفت و به سرعت ‏‎ ‎‏فعالیت هایش را آغاز کرد. البته او این اقدامات را با حمایت دادسرای ‏‎ ‎

‏انقلاب بروجرد انجام داد. در حکمی که از سوی دادسرای انقلاب ‏‎ ‎‏اسلامی بروجرد به شریف قنوتی داده شده چنین آمده است: «بسمه ‏‎ ‎‏تعالی. جمهوری اسلامی ایران. دادسرای انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی بروجرد. جناب ‏‎ ‎‏آقای شریف دام مجده و جناب آقای زهره ای زید توفیقه العالی. از طرف ‏‎ ‎‏اینجانب جناب ایشان برای جمع آوری ارزاق برای برادران مبارز در جبهه ‏‎ ‎‏مجاز می باشند خداوند به ایشان جزای خیر عنایت فرماید. دادسرای ‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی بروجرد. کلهر..3 / 7 / 59.‏‎[2]‎‏ در پایان حکم مزبور مسئولیت ‏‎ ‎‏دیگری نیز به عهده شریف قنوتی گذاشته شده است: «و ضمناً جنابان ‏‎ ‎‏فوق اجازه شناسایی افرادی که من حیث المجموع صلاحیت دفاع از ‏‎ ‎‏حریم مقدس اسلام و وطن را داشته باشند نموده و ضمن ثبت نام آنان ‏‎ ‎‏سریعاً به اینجانب گزارش فرمایند. با تشکر کلهر. 3 / 7 / 59.»‏

‏گفتنی است تشکیل این ستادها با همکاری کلهر رئیس دادگاه انقلاب ‏‎ ‎‏بروجرد‏‏، حسن زهره ای، عزیز مرادی و عده ای دیگر از برادران بروجردی ‏‎ ‎‏بود‏‎.‎

 

  • . ستاد امداد به جنگزدگان از اقدامات ارزنده و به موقع شریف قنوتی بود که پیش از شهادت  و پس از شهادت او فعالیت چشمگیری داشت و حدود چهارصد هزار تن از هموطنان  جنگزده را در شهرستان بروجرد  تأمین و تحت پوشش خود داشت و با حمایت آیت الله زاده  نجفی بروجردی  (مرحوم حاج محمد ابراهیم نجفی) تا سال 1361ش به طور مستمر فعالیت  کرد و از باقیات صالحات شریف قنوتی بود.
  • . اصل سند در پیوست آمده است. (سند شماره 13)