فصل ششم: ویژگی های فردی شیخ
اشعار انقلابی شیخ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : کامور بخشایش، جواد (گردآورنده)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

اشعار انقلابی شیخ

‏از خون سرخ پیروان طه‏

‏نسل پلید پهلوی است رسوا‏

‏هارون دوم در میان ایران‏

‏دستش به خون آغشته است واویلا‏

‏نهضت کنید ای شیعیان دنیا‏

‏دشمن شود بیرون ز کشور ما‏

‏این پهلوی یا آریای بی مهر‏


‏زندان نموده مرد و زن واویلا‏

‏با توپ و تانک و هم تفنگ و خنجر‏

‏کشته جوان و پیر و زن واویلا‏

‏نهضت کنید ای شیعیان دنیا‏

‏دشمن شود بیرون ز کشور ما‏

‏حکم تو چون یزید بر سپاهش‏

‏لعنت به او بنگر به این جفایش‏

‏از بابت ای جانی تو ارث بردی‏

‏اموال و خون مرد و زن تو خوردی‏

‏نهضت کنید ای شیعیان دنیا‏

‏دشمن شود بیرون ز کشور ما‏

‏باب تو با آقای ترک فرعون‏

‏در قعر دوزخ کرده جا تو بی عون‏

‏خاکت به سر تا کی ستم چو نمرود‏

‏از خاک قرآن رو برون واویلا‏

‏نهضت کنید ای شیعیان دنیا‏

‏دشمن شود بیرون ز کشور ما‏

‏باب تو ویران کرد مملکت را‏

‏ویران شد از کاخ تو دین واویلا‏

‏بستی تو مسجد دشمن مراجع‏

‏منبر ز تو تعطیل شد واویلا‏

‏نهضت کنید ای شیعیان دنیا‏


‏دشمن شود بیرون ز کشور ما‏

‏آزاده مردان کشته ای به خواری‏

‏تبعید و زندان کرده ای واویلا‏

‏امیدم از رب بزرگ دادار‏

‏خارت کند لعنت به تو جفاکار‏

‏نهضت کنید ای شیعیان دنیا‏

‏دشمن شود بیرون ز کشور ما‏

‏در انتظارم تا شوی به ذلت‏

‏بیرون ز کشور دشمن عدالت‏

‏شیراز‏‏ کردی چون مُغل خرابه‏

‏مسجد ز ظلمت خون شدی واویلا‏

‏نهضت کنید ای شیعیان دنیا‏

‏دشمن شود بیرون ز کشور ما‏

‏تبعید کردی نایب پیمبر‏

‏از شهر قم‏‏ روح خدا واویلا‏

‏در شهر طهران کشته ای هزاران‏

‏در لار و جهرم، کازرون‏‏ واویلا‏

‏نهضت کنید ای شیعیان دنیا‏

‏دشمن شود بیرون ز کشور ما‏

‏طفلان تبریز و قم‏‏ و خراسان‏

‏کردی یتیم و دربدر واویلا‏

‏در یزد‏‏ مردم خون ز دیده بارند‏


‏در قتل فرزندان خود واویلا‏

‏نهضت کنید ای شیعیان دنیا‏

‏دشمن شود بیرون ز کشور ما‏

‏از ظلمت آبادان‏‏ خراب و زنجان‏

‏شهر طبس در خاک شد واویلا‏

‏کُشتی تو اندر دیلم و گناوه‏

‏خوبان عالم از جفا واویلا‏

‏نهضت کنید ای شیعیان دنیا‏

‏دشمن شود بیرون ز کشور ما‏

‏از حکم تو در خون تپان بزاری‏

‏مرد و زنان اصفهان‏‏ واویلا‏

‏در خون تپان از تو شده نهاوند‏

‏شد خون روان در اردکان‏‏ واویلا‏

‏نهضت کنید ای شیعیان دنیا‏

‏دشمن شود بیرون ز کشور ما‏

‏اندر فسا کُشتی تو مرد و زن را‏

‏رحمی نکردی بر همه واویلا‏

‏اهل تویسرکان شبان و روزان‏

‏تا عرش اعلا ناله شان واویلا‏

‏نهضت کنید ای شیعیان دنیا‏

‏دشمن شود بیرون ز کشور ما‏

‏در خرم آباد غیور و مشهور‏


‏بستی مسلسل مرد و زن واویلا‏

‏فیروزباد و لار با شهامت‏

‏بستی مسلسل مرد و زن واویلا‏

‏نهضت کنید ای شیعیان دنیا‏

‏دشمن شود بیرون ز کشور ما‏

‏در شهر کرمان‏‏ کُشته ای دلیران‏

‏کشتی تو رفسنجانیان واویلا‏

‏در شهر ارسنجان تمام مردم‏

‏در خاک خون غلطیده اند واویلا‏

‏نهضت کنید ای شیعیان دنیا‏

‏دشمن شود بیرون ز کشور ما‏

‏از بهبهان‏‏ و ظلم تو چه گویم‏

‏کُشتی جوان و پیرشان واویلا‏

‏کردی یتیم و بیوه زن در افغان‏

‏در شهر همدان بی عدد واویلا‏

‏نهضت کنید ای شیعیان دنیا‏

‏دشمن شود بیرون ز کشور ما‏

‏بنگر که ظلمت تا کجا فرا شد‏

‏شهر بروجرد‏‏ در غم است واویلا‏

‏ایلام آن شهر یلان دوران‏

‏در خاک و خون کردی نهان واویلا‏

‏نهضت کنید ای شیعیان دنیا‏


‏دشمن شود بیرون ز کشور ما‏

‏اندر ملایر کشته شد جوانان‏

‏از امر تو ای بی حیا واویلا‏

‏شهر اراک‏‏ و مردم شریفش‏

‏آغشته در خون ای خدا واویلا‏

‏نهضت کنید ای شیعیان دنیا‏

‏دشمن شود بیرون ز کشور ما‏

‏در شهر ساوه بیرجند و قوچان‏

‏نالند از تو تا سما واویلا‏

‏کاشان و تربت، اردهال و سمنان‏

‏در غم ز ظلمت غرقه شد واویلا‏

‏نهضت کنید ای شیعیان دنیا‏

‏دشمن شود بیرون ز کشور ما‏

‏کرمانشهان ای مستبد به جان شد‏

‏دزفول و شوشتر ماه شهر واویلا‏

‏رحمت نیامد هند جان چه کردی‏

‏اروند‏‏ کنار و شهر کرد‏‏ واویلا‏

‏نهضت کنید ای شیعیان دنیا‏

‏دشمن شود بیرون ز کشور ما‏

‏در دامغان و شهرضا چه ها شد‏

‏اندر نجف باد خون روان واویلا‏

‏در رشت و در مازندران چه کردی‏


‏بر عرش اعلا شد فغان واویلا‏

‏نهضت کنید ای شیعیان دنیا‏

‏دشمن شود بیرون ز کشور ما‏

‏اندر سنندج ظلم تو عیان است‏

‏شد شهر زابل غرق خون واویلا‏

‏آتش گشودی قتل عام کردی‏

‏چون شوش و شوشتر اندمشک واویلا‏

‏نهضت کنید ای شیعیان دنیا‏

‏دشمن شود بیرون ز کشور ما‏

‏در شهر گچساران چه ها نمودی‏

‏کشتی زن و مرد و جوان واویلا‏

‏آغاجری از ظلم تو فغان شد‏

‏در مرگ نوسالان خود واویلا‏

‏نهضت کنید ای شیعیان دنیا‏

‏دشمن شود بیرون ز کشور ما‏

‏اندر درود هم چون شهر ازنا‏

‏آتش زدی بر مرد و زن واویلا‏

‏کشتی الیگودرزیان بزاری‏

‏عالم دگرگون زین بلا واویلا‏

‏نهضت کنید ای شیعیان دنیا‏

‏دشمن شود بیرون ز کشور ما‏

‏در شهر اسپیدان ز تو چه ها شد‏


‏شد قتل و غارت مردمش واویلا‏

‏این بارگاه پر ز ظلم و جورت‏

‏تا کی چنین بر پا بود واویلا‏

‏نهضت کنید ای شیعیان دنیا‏

‏دشمن شود بیرون ز کشور ما‏

‏کاخ ستم ویران شود بدانید‏

‏قول پیمبر هم خداست واویلا‏

‏روزی شود کین کافر ستمگر‏

‏از مملکت بیرون رود انشاءالله‏

‏نهضت کنید ای شیعیان دنیا‏

‏دشمن شود بیرون ز کشور ما‏

‏ای مُسلمین این انقلاب دین است‏

‏کوتاهی از آن گر کنید واویلا‏

‏ای مؤمنین این رهبر خدائی است‏

‏از او اگر دوری کنید واویلا‏

‏نهضت کنید ای شیعیان دنیا‏

‏دشمن شود بیرون ز کشور ما‏

‏بس سال و ماه و هفته ها سپر شد‏

‏گر استقامت سر رود واویلا‏

‏نهضت کنید ای شیعیان دنیا‏

‏دشمن شود بیرون ز کشور ما‏

‏شادم به بینم روز شادمانی‏


‏بینم بگوید آریا واویلا‏

‏فرصت غنیمت دان تو ای مسلمان‏

‏وقت ار رود از دست ما واویلا‏

‏نهضت کنید ای شیعیان دنیا‏

‏دشمن شود بیرون ز کشور ما‏

‏پیروزی قرآنیان خدا گفت‏

‏مغلوب کفر ار خود کنیم واویلا‏

‏جان آمدیم از دست این ستمگر‏

‏گر او شود غالب خدا واویلا‏

‏نهضت کنید ای شیعیان دنیا‏

‏دشمن شود بیرون ز کشور ما‏

‏یارب برون کن نعش نحس او را‏

‏زین مملکت با مسکنت انشاءالله‏

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎