مجله کودک 16 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 16 صفحه 16

جدول آجرچین شرح خانه­های جدول افقی 1. اشاره به دور. 2. کودک در شکم مادر را می­گویند. 3. از وسایل نوشتن، البته «اتوماتیک» هم معنی می­دهد. 4. همان برگشت صدا را گویند، البته دستگاهی هم در پزشکی به این نام هست که بیماریهای قلبی را تشخیص می­دهد- غوزۀ پنبه. 5. همان علامت و اثر است- قبر و آرامگاه. 6. حرارت بالای بدن- سوره­ای در قرآن مجید به معنای ستایش کردن. 7. شخصی که تظاهر به نیکوکاری می­کند. 8. دلتنگی، رنج و اندوه. 9. هر هزار کیلوگرم را گویند. عمودی 1. مرگز استان گیلان. 2. می­گویند مادر باران است. 3. پیر نیست!- دریای عرب. 4. کم است- کیفیت و چگونگی هر چیز یا هر کس. 5. خوب و نیک. 6. توان- جایزه­ای که هم در ورزش، هم در ارتش می­گیرند. 7. شب نیست! 8. پارچه­ای که دور کمر می­بندند. پاسخ جدول شماره قبل جدول خانه به خانه

مجلات دوست کودکانمجله کودک 16صفحه 16