مجله نوجوان 192 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 192 صفحه 25

طراح جدول: بنیامین اختری افقی 1- مورچه- بوی نم- پیشه ور 2- مذکر- نوعی تخم مرغ- نظر 3- جام- کچل- دلار ناقص! 4- پایتخت ایتالیا- شهر زیره- ناراست 5- پهلوان - پادشاهی که ادعای خدا بودن داشت 6- مخفی شنیدن- نامی پسرانه 7- هنر هفتم- ابر نزدیک به زمین 8- آزاده (از آن طرف) - نامی دخترانه- سوّم شخص مفرد 9- رودی مرزی- مادۀ بیهوشی- پول حرام 10- بر پشت اسب می­نهند- نگارنده- غذای مریض 11- وحشت- واحد پول ژاپن- از شبهای پربرکت ماه رمضان عمودی 1- انکار کننده- از اجزای کتب قطور 2- از شهرهای اطراف تهران- پارچه­ای لطیف 3- نُنُر- مجلس ایالات متحده 4- نوعی کشت 5- از انواع گل - پنهان 6- فرزند امام رضا علیه السلام 7- چپ - سرای من است 8- پیامبر کشتی ساز 9- با آن نان می­پزند- تله 10- نوعی بیماری پوستی- از شهرهای آذربایجان غربی 11- از شهرهای استان خراسان- قطعه­ای جهت آب­بندی

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 192صفحه 25