مجله نوجوان 215 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 215 صفحه 14

ورزشی افسون حضرتی قسمت دوم معلمی شغل انبیاست هفته گذشته دربارة مقام و منزلت معلم نوشتیم و با اهالی ورزش در این باره همکلام شدیم و از این جمع این پرسش را کردیم که شما برای آموزگارانتان شاگرد خوبی بودید؟ و حالا ادامه این گفتگو... حسین رضا زاده میگوید: « فکر میکنم دانش آموز خوبی بودم. حداقل اینکه هیچ زمان نسبت به معلمانم بی احترامی نکردم و امروز که به گذشته ها نگاه میکنم، میبینم که اگر امروز به موفقیتی رسیدم به دلیل زحماتی بوده که معلم ورزشم کشید و مرا به سمت ورزش قهرمانی هدایت کرد. شاید اگر ورزش را حرفه ای دنبال نمیکردم، معلم میشدم و خوشحالم که حداقل این فرصت را در آینده دارم که بتوانم اندوخته هایم را به دیگران منتقل کنم. پیروز قربانی مدافع با سابقة استقلال تهران در این باره میگوید: « چون خیلی به فوتبال علاقه داشتم بیشتر معلمانم از این بابت، شاکی بودند. متأسفانه قدر روز های تحصیل را ندانستم و الان میدانم که اشتباه بزرگی مرتکب شدم . توصیه ام به تمام دانش آموزان این است که قدر چنین لحظاتی را بدانند. به نظرم معلمان بیشترین نقش را در شکل گیری شخصیت و زندگی افراد دارند و راه را به آنها نشان می دهند. این قشر بدون کمترین چشم داشتی کار بزرگی انجام می دهند. » دوست نوجوانان سال پنجم / شماره 3 پیاپی 215 / 12 اردیبهشت 1388

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 215صفحه 14