مجله نوجوان 230 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 230 صفحه 35

وعده باران شعر مریم حاتمی در مورد امام خمینی/غزل چشم های تو مرا وعده باران دادند / به تن مرده من روح و دل و جان دادند شوق برخاستن و زندگی تازه به این / من دلواپس از خویش گریزان دادند خش خش گام کسی بود که می آمد و باز / مژده عید در اندوه زمستان دادند چشم های تو درخشید و در آن ظلمت محض / به بلندای شب یخزده پایان دادند آمدی مثل بهاری که می آید از راه / یک سبد یاس به هر شاخه عریان دادند دست های تو ز هر پنجره رفتند غبار / و به تندیس همه آینه ها جان دادند کاش باز آید و اندوه مرا دریابد / چشمهایی که مرا وعده باران دادند

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 230صفحه 35