مجله نوجوان 236 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 236 صفحه 17

علمی خبری برای ده نفر ! در یک میهمانی خانم ژولی پایش به سنگی خورد ، و با بشقاب غذا در دستش به زمین خورد . علت زمین خوردنش کفش جدیدش بودکه هنوز به آن عادت نکرده بود . دوستان کمک کرده واو را از زمین بلند وبر نیمکتی نشاندند . جویای حالش شدند . جواب داد حالش خوب است و ناراحتی ندارد . مهماندار بشقاب جدیدی با غذا به ایشان داد… خانم ژولی بعد از ظهر خوبی را به اتفاق دوستانش گذراند ، و بسیار راضی به اتفاق همسرش به خانه برگشت . چند ساعت بعد همسر ژولی به دوستانی که در میهمانی بودند تلفن کرد و اطلاع داد که ژولی را به بیمارستان برده اند… خانم ژولی درساعت 6 عصر همان روز در بیمارستان فوت کرد ! دکترها علت مرگ اورا سکته مغزی تشخیص دادند . لطفاً چند لحظه از وقت خود را به مطالب زیر اختصاص بدهید ، شاید روزی شما با چنین اتفاقی برخورد کنید و بتوانید زندگی شخصی را نجات دهید . یک متخصص اعصاب (نرولوگ) می گوید : بعد از یک ضربه مغزی که منجر به خون ریزی رگی در ناحیه مغز شده . اگر شخص ضربه دیده را در زمانی کمتر از سه ساعت به بیمارستان برسانند امکان بر طرف کردن حادثه و نجاتش بسیار زیاد است . ولی همواره باید قادر به تشخیص حادثه بود واین عمل بسیار ساده است . پزشک متخصص می گوید : مهمترین وظیفه تشخیص حادثه خون ریزی مغزی است و بعد از تشخیص و قبل از سه ساعت باید شخص را به پزشک رساند . متخصص می گوید : یک شاهد حادثه با اشنا بودن به علائم خون ریزی مغزی می تواند به سه سؤال ساده از مریض به راحتی او را نجات دهد . ارگ در آن میهمانی یک نفر سؤال های زیر را از ژولی پرسیده بود حتماً ژولی جوان اکنون زنده بود : 1- از بیمار یا شخص ضربه مغزی خورده بخواهید بخندد . 2- از بیمار یا شخص ضربه مغزی خورده بخواهید دو دستش را بالا نگه دارد . 3- از بیمار یا شخص ضربه مغزی خورده بخواهید یک جمله ساده را تکرار کند . مثلاً بگوید خورشید در آسمان بسیار خوب می درخشد . اگر بیمار یا شخص ضربه خورده قادر به انجام یکی از این کارها نباشد ، باید سریع اورژانس را خبر کنید بیمار را به بیمارستان منتقل کرده و به مسؤول مربوطه عدم اجرای یک یا چند اعمال فوق را اطلاع بدهید تا او پزشک را در جریان بگذارد . یک متخصص قلب و یا اعصاب می گوید : اگر کسی این خبر را برای ده نفر بگوید ، مطمئن باشد که در زندگی اش جان یک یا چند فرد را نجات داده است . دی ماه 1388 شماره پیاپی 236

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 236صفحه 17