مجله کودک 07 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 07 صفحه 21

ورزش دوست هرچند پاهای دیوید بکهام، بازیکن سرشناس و کارکشته منچستر یونایتد، قدرت و نعمتی است که او دارد. اما گاهی که خشم بر او غلبه میکند، شیطان زشت پنهان در وجود آدمی نیز خود را در او نشان می دهد. تقریباً هر کاری که دیوید بکهام انجام بدهد، فوری در مطبوعات ورزشی جهان نوشته میشود. ستاره فوتبال بودن همین است. مسؤولیت این شهرت، بسیار سنگین است. دیوید بکهام تقریباً هر کاری که بخواهد با توپ فوتبال می کند و همین کارها فریاد شوق تماشاگران را به هوا بلند می کند؛ اما همین دیوید بکهام وقتی به حریف مکزیکیاش تنه زد، از چهرهاش معلوم بود که فقط یک حرکت معمولی برای گرفتن توپ انجام نمیدهد، بلکه انگار قصد دارد به رقیب خود ضربهای وارد کند. دیوید بکهام خبر هر روز روزنامههای ورزشی جهان است. در آخر روزهای سال گذشته، دادگاههای انگلستان، رانندگی را برای او ممنوع کردند؛ زیر چندوقت پیش برای فرار از دست یک عکاس روزنامه، با سرعت بسیار بالایی رانندگی کرده بود. این شیطنتها جزئی از وجود بکهام است؛ اما آیا او این قدرت را دارد که بین نبوغ و استعداد خدادادی خود و لحظههای شیطانی خشونت یکی را انتخاب کند؟ دیوید بکهام؛ زشت و زیبا

مجلات دوست کودکانمجله کودک 07صفحه 21