مجله کودک 88 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 88 صفحه 13

فرهنگ دوست ساده و روان، مثل حکایتهای عطار شما از خوانندگان (همیشگی) قصه و داستان هستید، نمیتوانیم کودکی را در جهان پیدا کنیم که به قصه و داستان علاقه نداشته باشد. قصهها، داستانها، متلها، شعرها و ... ادبیات یک جامعه را تشکیل میدهند که ادبیات بخش مهمی از فرهنگ یک جامعه است. سابقه فرهنگی ما در نوشتن قصهها و داستانها بسیار طولانی است. جالب است بدانید که بسیاری از قصهها و داستانها از گذشته برای کودکانی هم سن و سال شما نوشته شده است. «عطّار نیشابوری» از بزرگانی است که حکایتهای شیرین بسیاری نوشته است. در مثنوی مولوی نیز چنین قصههایی بسیار است. بسیاری از قصههای بوستان و گلستان سعدی نیز هنوز برای کودکان خواندنی و پندآموز است. در این میان، عطار از جمله شاعران بزرگی است که زبان مناسب شما را به خوبی یافته است و در سه اثر خود به نامهای، «منطقالطیر»، «مصیبتنامه» و «الهینامه» حکایتهای کودکان بسیاری نوشته است. مثلاً حکایت «کودک دانا» در الهینامه که قصه کودک هندی را بازگو میکند که برای یاد گرفتن زبان دختر شاه پریان، خود را به لال بودن میزند. و یا حکایت کودک ماهیگیر که سرگذشت کودکی را میگوید که برای زندگی خود و خانوادهاش کار ماهیگیری میکند. در حکایت دیگری از عطار، موشها میخواهند زنگولهای به گردن گربه ببندند، تا با صدای زنگوله متوجه حضور گربه شوند و به موقع فرار کنند؛ و دهها حکایت و قصه دیگر... عطار ساده و روان مینویسد، آنگونه که کودکان به راحتی میفهمند. تابستان فرصت خوبی است تا با خواندن کتابهایی از عطار که به زبان امروزی نوشته شده، گنجینه فرهنگ خود را پربارتر کنیم.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 88صفحه 13