مجله کودک 230 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 230 صفحه 4

سال 1365، امام مدتی در بیمارستان بستری بودند. پزشک معالج ایشان به یکی از افرادی که در بین ایشان خدمت می کرد گفت: برو به امام بگو شما باید روزی یک سیخ کباب بخورید.» آن شخص تعریف می­کند: خدمت امام موضوع را عرض کردم .فرمودند: «من نمی­خورم» برگشتم و به پزشک معالج ایشان گفتم: «آقا فرمودند نمی­خورم. باز دکتر گفت: «برو به امام بگو به خاطر اینکه کمتر دارو بخورید، باید روزی یک سیخ کباب را میل کنید.» باز امام فرمودند: «نمی­خورم.» به دکتر که گفتم، گفت: «به امام بگو برای اینکه فلان قرص را نخورید کباب را بخورید.» مطلب را که به امام گفتم، ایشان نگاهی به من کردند و فرمودند: «این میز را بخور!» حیوانات وحشی از همه سو او را محاصره کرده­اند. کوسکو وحشت زده، راه فراری پیش خود نمی­بیند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 230صفحه 4