فصل اول آشنایی پیوند با عشق و عاطفه
انتقال امام از سی. سی. یو به بخش
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عارفی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

انتقال امام از سی. سی. یو به بخش

انتقال حضرت امام از سی سی یو به بخش

‏به هر جهت تصمیم گرفته شد حضرت امام برای استراحت طولانی تر از‏‎ ‎‎CCU ‎‏ به بخش مجزایی که قبلاً آماده شده بود منتقل شوند و در تاریخ 8 / 11 / 58‏‎ ‎‏حضرت امام خمینی به بخش انتقال یافتند. اتاق وسیعی بود که در گوشه‌ای از آن‏‎ ‎‏نیز حقیر شبها استراحت می‌کردم. زیرا در روزها و هفته‌های اول احتمال نامنظمی‏‎ ‎‏و دردهای قلبی بیشتر وجود داشت و ضرورت داشت از نزدیکترین فاصله در خدمت‏‎ ‎‏ایشان باشم، در آن زمان کنترل از راه دور ساخته نشده و موجود نبود. در حدود یکماه‏‎ ‎‏حضرت امام خمینی در بخش ماندند. و با تجویز ما بتدریج شروع به راه پیمایی در‏‎ ‎‏دور اطاق نمودند. در‏‎ ‎‏روزهای‏‎ ‎‏اول یکبار الی دو بار دور اتاق راه می‌رفتند و 3 - 2 بار‏‎ ‎‏در روز تکرار می‌کردند و هر روز یکبار به دور اطاق اضافه می‌کردند. باین نحو که‏‎ ‎‏در روزهای آخر در حدود 30 - 25 دقیقه 3 بار در روز راهپیمایی داشتند. در روزهای‏‎ ‎‏اول نوار قلبی تغییرات اولیه را نشان می‌داد ولی بتدریج بهتر و بهتر شد.‏

‎ ‎