فصل سوم احداث بیمارستان در جماران
پرداخت حق ویزیت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عارفی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

پرداخت حق ویزیت

 پرداخت حق ویزیت

‏در طول مدت 10 سالی که افتخار حضور خدمت حضرت امام را داشتم‏‎ ‎‏بدنبال ظاهر شدن بعضی علایم و نشانه‌های بیماری و گاهی فقط به منظور بررسی‏‎ ‎‏ و یا پاسخگویی به شکایات طبی ایشان موظف و مجبور بودم متخصصین مختلف‏‎ ‎‏را برای ویزیت کردن به خدمت ایشان بیاورم.‏


‏همیشه به اتفاق متخصصین از شهر تهران راهی بیت حضرت امام می‌شدیم‏‎ ‎‏و با هماهنگی قبلی و اطمینانی که از متخصصین داشتم و داشتیم در اکثر موارد‏‎ ‎‏ آزادانه بدون بررسی و تفتیش‌های بدنی به حضور مبارک ایشان می‌رسیدیم و بعد از‏‎ ‎‏ معاینات و توصیه‌های لازم از محضر ایشان مرخص می‌شدیم.‏

‏معمولاً متخصصین ابتدا خداحافظی می‌کردند و از اتاق خارج می‌شدند، ‏‎ ‎‏حقیر معمولاً آخرین نفری بودم که بعد از دست بوسی از اتاق خارج می‌شدم.‏

‏در چنین مواقع و روزها در اکثر موارد بعد از آنکه به دست مبارکشان بوسه‏‎ ‎‏می زدم و عازم خداحافظی بودم دست حقیر را رها نمی‌کردند و رو به این حقیر کرده‏‎ ‎‏می فرمودند حق ویزیت آقایان اطبایی که اینجا دعوت می‌کنی باید پرداخت شود‏‎ ‎‏ گاهی خدمتشان عرض می‌کردم که تمام اطبا افتخار می‌کنند و مباهات دارند که‏‎ ‎‏ برای اظهار نظر پزشکی حضورتان برسند و حق وزیت برایشان مطرح نیست ولی‏‎ ‎‏حضرت امام اصرار به پرداخت حق وزیت می‌کردند. و دستهای مرا رها نمی‌کردند‏‎ ‎‏تا قول دهم که فرمایش ایشان اجرا خواهد شد. ایشان می‌فرمودند: صلواتی برخورد‏‎ ‎‏نکنید، باید حق ویزیت و حق مدت زمانی که برای آمدن به جماران سپری می‌کنند‏‎ ‎‏ حساب و پرداخت شود. چنین کنند بزرگان چو کرد باید کار.‏

‎ ‎