فصل سوم احداث بیمارستان در جماران
احساس خواب در مواقع غیر معمول
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عارفی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

احساس خواب در مواقع غیر معمول

 احساس خواب در مواقع غیر معمول و عدم کنترلی تعادل موقع راه رفتن و عمیق شدن خواب

‏به علت بی خوابیهای شبانه و گاهی اضطرابها و بروز دردهای قلبی مکرر که‏‎ ‎‏همه ناشی از مسائل سیاسی اجتماعی بود، تیم پزشکی تصمیم گرفت شبانه 2 - 1‏‎ ‎‏میلی گرم دیازپام بر رژیم دارویی حضرت امام اضافه کند و این عمل بسیار مؤثر و‏‎ ‎‏مفید بود ولی با کاهش درگیریها و آرامش جو سیاسی اجتماعی بنظر می‌رسید که‏‎ ‎‏ادامۀ تجویز داروی دیازپام لزومی ندارد تا آنکه در تاریخ 31 / 5 / 67 خانم حاج‏‎ ‎‏احمد آقا به تیم پزشکی اطلاع داد که حضرت امام خمینی که در ساعت 9:30 الی‏‎ ‎‏10 صبح‌ها معمولاً پیاده روی می‌کنند، امروز در خواب عمیقی هستند که با‏‎ ‎‏سروصدا و صدا کردن از خواب بیدار نمی‌شوند. ظهر آنروز حضرت امام معاینه‏‎ ‎‏شدند و نکته مرضی مشهود نبود. حضرت امام‏‎  ‎‏فرمودند که احتیاج به استراحت‏‎ ‎‏داشتم خوابیدم.‏

‏در تاریخ 4 / 6 / 67 در حالیکه حضرت امام مشغول راه رفتن صبحگاهی‏‎ ‎‏بودند، چند بار احساس عدم کنترل تعادل حس کرده‌اند. بررسی حال عمومی و‏‎ ‎‏معاینه فیزیکی و بالینی حضرت امام نکتۀ مرضی از نظر عصبی و عضوی نشان‏‎ ‎‏نداد. نظم قلب خوب و مسئله‌ای نداشت همانگونه که در فوق ذکر شد حس کردیم‏‎ ‎‏عامل اصلی خواب آلودگی و خوابهای بی موقع و عدم تعادل موقع راه رفتن ناشی‏‎ ‎‏از عدم احتیاج به دیازپام در آن برهه از زمان است. (زمانیکه شروع شده بود جو‏‎ ‎‏سیاسی اجتماعی نوع دیگر بود)‏

‏بهر جهت با کم کردن دیازپام به نیم میلی گرم شبانه حال عمومی حضرت‏‎ ‎‏امام بهتر و علایم برطرف شد.‏

‎ ‎