فصل پنجم خاطرات و گزارشهای پزشکی
اجرای دستورهای پزشکی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عارفی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

اجرای دستورهای پزشکی

 اجرای دستورهای پزشکی

‏و نظم در کارها‏

‏و رعایت مسئله بهداشتی‏

‏نکته بسیار جالبی که از نظر ما بسا حائز اهمیت است و در اجتماع کمتر با‏‎ ‎‏بیماری با چنین مشخصاتی برخورد می‌کنیم این است که حضرت امام نهایت به‏‎ ‎‏دستورهای پزشکی احترام می‌گذاشتند و آن چیزی را که پزشک تجویز می‌کرد شرعاً‏‎ ‎‏ خودشان را موظف به اجراءَش می‌دانستند دقیقاً آن چیزی که گفته میشد ایشان اجرا‏‎ ‎‏میکردند و با صبر و شکیبایی بسیار فراوان، و در نهایت حضرت امام نسبت به‏‎ ‎‏اجرای دستورات پزشکی بسیار مفید بودند، برخلاف آنچه که اکثراً ما در جامعه‏‎ ‎‏می بینیم و ایشان در نهایت توکلی که داشتند به خدا ولی اصولاً دستورات پزشکی را‏‎ ‎‏برای حفظ سلامت خودشان ملزم به اجرا می‌دانستند و دقیقاً اجرا می‌کردند‏‎ ‎‏و در‏‎ ‎‏واقع من تعبیر می‌کردم با توکل زانوی اُشتر ببند یعنی در عین حال که توکل داشتند‏‎ ‎‏محکم کاری هم می‌کردند و دستورات پزشکی را دقیقاً رعایت می‌کردند، دستورات‏‎ ‎‏نوعاً بسیار دشوار بود و شاید برای یک فرد معمولی در جامعه بسیار دشوار بود که هر‏‎ ‎‏دو ساعت فرضاً قرصی را مصرف کند بدون اینکه یک دقیقه دیر یا زود بشود و ایشان‏‎ ‎‏دقیقاً اجرا می‌کردند و حتی شاید از خواب بیدار می‌شدند و داروشان را مصرف‏‎ ‎‏می کردند.‏

‎ ‎