فصل پنجم خاطرات و گزارشهای پزشکی
بازدید علمای بزرگ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عارفی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

بازدید علمای بزرگ

 بازدید علمای بزرگ و مسئولان از حضرت امام

‏تقریباً تمام مسئولان کشور و علمای بزرگ با وجود محدودیت ملاقات‏‎ ‎‏ خدمت امام رسیده و ضمن استفسار از احوال ایشان با قلبی آکنده از امید برای‏‎ ‎‏سلامت ایشان دعا کرده و مثل پزشکان از پیشرفت بهبودی امام خوشحال می‌شدند‏‎ ‎‏و در مواقعی که حال امام خوب نبود با تمام خودداری غم و اندوه بی پایان خود را‏‎ ‎‏نمی توانستند پوشیده دارند.‏

‏من قادر نیستم حتی آن مقدار از احساسات ایشان را که دیده و حس کرده‌ام‏‎ ‎‏به قلم بیاورم فقط چند مثاله می‌توانم باختصار بیان نمایم.‏

‎ ‎