فصل اول: ابعاد شخصیت امام
معنویت و اخلاق
موعظه من این است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

موعظه من این است

موعظه من این است 

‏موعظۀ من به شما آقایان این است که شما در محضر خدا هستید؛ وهمۀ ما در محضر‏‎ ‎‏خدا هستیم. همین جا که ما نشسته ایم، با هم صحبت می کنیم محضر خداست. همه پیش‏‎ ‎‏چشم خدا هستیم، همه در علم خدا هستیم؛ حضور دارد خدا در همه جا: ‏وَهُوَ مَعَکُمْ أَیْنَمَا‎ ‎کُنْتُم.‎[1]‎‏ وقتی این معنا را ما به خودمان درست تلقین کنیم وبفهمانیم که ما مسئولی‏‎ ‎‏هستیم که آن کسی که مسئولیت را به عهدۀ ما گذاشته است، حاضر است؛‏‎ ‎‏مثل مسئولیتهای دیگری نیست که ‏‏[‏‏بازخواست کننده‏‏]‏‏ غایب باشد وبتواند انسان از آن‏

‏تخلف بکند، هیچ تخلفی به آن معنا که نداند او، نمی شود، هرکاری بکند در محضر‏‎ ‎‏اوست وثبت می شود. همۀ این عالم دفتر ثبت اعمال ماست؛ یعنی، این امواجی که به‏‎ ‎‏واسطۀ این صحبتهایی که ما می کنیم، تموج‏‎[2]‎‏ پیدا می کند، ثبت می کند این اقوال ما را،‏‎ ‎‏افکار ما هم ثبت می شود. وقتی این طور است وما این طور در محضر او واقع هستیم،‏‎ ‎‏نباید مخالفت با آن کسی که حاضر است بکنیم.‏‎[3]‎

*  *  *

‎ ‎

  • سورۀ حدید، آیۀ 4: و هر جا که باشید، همراه شماست.
  • موج موج شدن؛ افزون شدن امواج.
  • )) صحیفه امام؛ ج 14، ص 396.