فصل اول: ابعاد شخصیت امام
معنویت و اخلاق
اکنون متذکر شو
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

اکنون متذکر شو

اکنون متذکر شو

‏اگر انسان از کسی خدای نکرده بدگویی کند در غیابش، اگر حاضر شد فطرتاً سکوت‏‎ ‎‏می کند و از او احترام می نماید. و معلوم است خدای تبارک و تعالی در همه جا حاضر و‏‎ ‎‏تمام ممالک وجود در تحت نظر او اداره می شود؛ بلکه همه نفسِ حضور و همۀ عالمْ‏‎ ‎‏محضر ربوبیت است. ‏

‏     اکنون متذکر شو ای نفس خبیث نویسنده که چه ظلمی است بزرگ و چه گناهی است‏‎ ‎‏عظیم اگر معصیت همچو عظیمی را به نعمت خودش که قوای تو است در محضر مقدس‏‎ ‎‏خودش بنمایی. آیا اگر دارای یک خردله حیا باشی، نباید از خجلت آب شوی و به زمین‏‎ ‎‏فرو بروی؟‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ص 13ـ14.