فصل اول: ابعاد شخصیت امام
تواضع
ملت ما احتیاج به فردی مثل من ندارد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

ملت ما احتیاج به فردی مثل من ندارد

ملت ما احتیاج به فردی مثل من ندارد 

‏و ما هیچ خوفی در دلمان نیست راجع به اینکه این یک کاری بکند، یک تروری بکند.‏

‏ترور را کسی از آن می ترسد که اینجا را جایگاه، خیال کند و جا گرم بکند. کسی که میل‏‎ ‎‏دارد از اینجا برود پیش آنهایی که جهاد کردند و مُردند و کشته شدند، دیگر ترس ندارد‏‎ ‎‏این حرفها؛ ترور به جهنم. همین پریروز به من مکرّر گفتند، نه، همین پریروز، پریروز هم‏‎ ‎‏باز بعضی از آقایان آمدند که توطئه ای شده است در اینجا. گفتم خوب، این هم جزء آنها‏‎ ‎‏باشد، جهنم. ملت ما دیگر احتیاجی به افراد ندارد، احتیاج به یک فردی مثل من ندارد.‏‎ ‎‏ملت ما همه شان الآن راه خودشان را پیدا کردند و دارند می روند. من هم نباشم راه را‏‎ ‎‏می روند. شما هم نباشید راه را می روند. ملت ما این طور شده، دیگر خوفی در کار‏‎ ‎‏نیست تا ما را بترسانند از قدرتها.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ج 11، ص 17.