فصل دوم: امام و مردم
همدردی با مردم
مردم مرا دوست دارند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

مردم مرا دوست دارند

مردم مرا دوست دارند

‏سؤال: ‏‏[‏‏امروز در ایران خیلی ها هستند که شما را دیکتاتور می نامند. یک دیکتاتور جدید‏‎ ‎‏و صاحب اختیار جدید. چه جوابی دارید؟ آیا این موضوع شما را ناراحت می کند و یا‏‎ ‎‏اینکه بی تفاوت هستید؟‏‏]‏

‏جواب: از یک طرف ناراحت می شوم و متأسفم، برای اینکه نادرست و غیرانسانی است‏‎ ‎‏که مرا دیکتاتور بنامند. از طرف دیگر برایم مهم نیست، برای اینکه می دانم بعضی از‏‎ ‎‏بدیها جزء رفتار انسان هستند و از طرف دشمنان ما می آیند. با راهی که انتخاب کردیم‏‎ ‎‏ـ راهی که مخالف ابرقدرتها است ـ طبیعی است که نوکران اجنبی مرا با نیش زهرآگین‏‎ ‎‏نیش بزنند و هرگونه انهام و دروغ را به من بچسبانند، توقعی غیر از این نیست.‏‎ ‎‏کشورهایی که عادت به غارت و خوردن خون ما دارند، ساکت و راحت بنشینند! و یا‏‎ ‎‏مزدوران شاه چیزهای زیادی می گویند، مثلاً اینکه خمینی دستور بریدن پستان زنان را‏‎ ‎‏داده. شما که در اینجا هستید بگویید آیا شما دیده اید که خمینی، چنین جنایت‏‎ ‎‏وحشتناکی که بریدن سینۀ زنان باشد (را) مرتکب شده باشد؟‏

‏سؤال: ‏‏[‏‏نه، هیچ چنین چیزی نیست امام. ولی شما مردم را می ترسانید و همچنین‏‎ ‎‏جمعیتی که با شما هستند آدم را می ترسانند، ولی شما چه احساسی دارید؛ زمانی که این‏‎ ‎‏فریادهارا شب و روز می شنوید و می دانید که آنها اینجا ساعتها در انتظار سرپا ایستاده اند‏‎ ‎‏و در حالی که در زیر دست و پا له و لورده می شوند و رنج می کشند که حتی برای یک‏‎ ‎‏لحظه شما را ببینند و ابراز احساسات کنند؟‏‏]‏

‏جواب: مرا بسیار خوشحال می کند. خوشحال می شوم وقتی که آنها را می بینم و فریاد‏‎ ‎‏آنها را می شنوم، برای اینکه همانهایی هستند که قیام کردند، برای اینکه دشمنان داخلی‏‎ ‎‏و خارجی را بیرون بریزند. به خاطر اینکه ابراز احساسات آنها ادامۀ فریادی است که با‏‎ ‎‏آن یک غاصب را بیرون انداختند، و این خوب است که جوشش ادامه یابد. دشمنان‏‎ ‎‏هنوز از بین نرفته اند و تا مملکتمان آرام نگیرد، (مردم) باید آماده بمانند. آمادۀ حرکت و‏‎ ‎‏حملۀ از نو را داشته باشند و به علاوه این عشق آنان است، عشقی الهام گرفته از معرفت‏‎ ‎‏آنها. نمی توان خوشحال نبود.‏


‏سؤال: ‏‏[‏‏عشق است یا فناتیسم است امام؟ به نظرم می رسد که فناتیسم است و فناتیسمی‏‎ ‎‏خطرناکتر از فاشیسم. در حقیقت عدۀ زیادی هستند که تهدید فاشیسم را در ایران‏‎ ‎‏می بینند و یا حتی عقیده دارند که در ایران فاشیسم حاکم است.‏‏]‏

‏جواب: نه، به فاشیسم ربطی ندارد. به فناتیسم (هم) ربطی ندارد. من تکرار می کنم که‏‎ ‎‏ملت فریاد می کشد به خاطر اینکه به من محبت دارند و مرا دوست دارند، به خاطر اینکه‏‎ ‎‏ملت حس می کنند من خوبی آنها را می خواهم و برای خوبی آنها کار می کنم، چون‏‎ ‎‏فرامین اسلام را عمل می کنم. (در) اسلام عدالت است. در اسلام دیکتاتوری بزرگترین‏‎ ‎‏گناه است. فاشیسم و اسلام دو تضاد غیر قابل سازش اند. فاشیسم، در غرب در پیش شما‏‎ ‎‏تحقق می یابد، نه در بین مردمی با فرهنگ اسلامی.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • طلیعه انقلاب اسلامی؛ ص 351. مصاحبه با اوریانافالاچی. دقت شود که اوریانافالاچی چه تعابیر جسارت آمیزی را به امام نسبت می دهد و امام چگونه با نهایت صبر و حلم این القاب را به خود غربی ها برمی گردانند.