فصل سوم: اصول رهبری
تقید به شرع مقدس
هر کس به من اهانت کند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

هر کس به من اهانت کند

هر کس به من اهانت کند

‏ملت هوشیار باشد!‏

‏     حمله های مستقیماً بر بعض قوانین اسلام؛ حمله های بر من، اهانتهای به من، برای‏‎ ‎‏این است که اغتشاش ایجاد کنند.‏

‏     من به ملت ایران اخطار می کنم و تأکید می کنم که اگر چنانچه هرکس با هر عنوان در‏‎ ‎‏این موقع حساس به من اهانت کند و بخواهد تفرقه ایجاد کند، نباید در این موقع‏‎ ‎‏عکس العمل نشان دهید. در این دو روز بعض مراجعات شد که برای بعض مجلات که‏‎ ‎‏اهانت کرده اند عکس العمل نشان دهند، و من در این موقع حساس جایز نمی دانم... . اگر‏‎ ‎‏فرضاً به من سبّ کنند یا عکس مرا بسوزانند یا به من حمله کنند، در این موقع حساس‏‎ ‎‏کسی حق ندارد عکس العمل نشان دهد.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ج 9، ص 66.