فصل سوم: اصول رهبری
قاطعیت، سازش ناپذیری
به نام ملت از آقای علم استیضاح می کنم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

به نام ملت از آقای علم استیضاح می کنم

به نام ملت از آقای علم استیضاح می کنم

‏اکنون که مرجع صلاحیتداری برای شکایت در ایران نیست و ادارۀ این مملکت به طور‏‎ ‎‏جنون آمیز در جریان است، من به نام ملت از آقای عَلم، شاغل نخست وزیری، استیضاح‏‎ ‎‏می کنم: با چه مجوز قانونی در دو ماه قبل حمله به بازار تهران گردید، و علمای اعلام و‏‎ ‎‏سایر مسلمین را مصدوم و مضروب نمودید؟‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) صحیفه امام؛ ج 1، ص 178. تلگراف امام به علمای تهران پس از فاجعه مدرسه فیضیه. اشاره امام به کتک خوردن مرحوم آیت الله خوانساری توسط عمال رژیم شاه در بازار تهران بود.