فصل سوم: اصول رهبری
اعتقاد به سیاست نه شرقی، نه غربی
فکر نکنید چون در فرانسه هستم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

فکر نکنید چون در فرانسه هستم

فکر نکنید چون در فرانسه هستم

‏سؤال: ‏‏[‏‏چه رفتاری در برابر سرمایه گذاریهای فرانسه و قراردادهایی که با فرانسه امضا‏‎ ‎‏شده است اتخاذ خواهید کرد؟‏‏]‏

‏جواب: این امور راجع به دولت آینده است. البته قراردادهایی که به نفع ملت باشد‏‎ ‎‏محترم ‏‏[‏‏است‏‎ ‎‏]‏‏و آنچه به ضرر ملت باشد ملغی خواهد شد. فکر نکنید که چون من در‏‎ ‎‏فرانسه هستم قدمی به نفع فرانسه که به ضرر ملت خودمان باشد بردارم. فرانسه هم مثل‏‎ ‎‏سایر کشورهاست. من به مبارزۀ خود در هر کجا که باشد ادامه می دهم؛ فرانسه و جای‏‎ ‎‏دیگر ندارد. البته فعلاً از فرانسه ـ شخصاً ـ متشکرم.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ج 5، ص 538ـ539.