فصل سوم: اصول رهبری
هدایت و ارشاد مسئولان نظام
سن من اجازه نمی دهد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

سن من اجازه نمی دهد

سن من اجازه نمی دهد

‏سؤال: ‏‏[‏‏آیا فکر می کنید که بعد از سقوط رژیم فعلی، شخصاً نقشی در حکومت جدید به‏‎ ‎‏عهده بگیرید؟‏‏]‏

‏جواب: خیر، نه میل و رغبت من و نه سن من و نه موقعیت من، اجازه چنین چیزی را نمی دهد.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ج 4، ص 356.