فصل سوم: اصول رهبری
امید به آینده
من شاه را بیرون می کنم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

من شاه را بیرون می کنم

من شاه را بیرون می کنم

‏سؤال: ‏‏[‏‏شما و پیروانتان چه می خواهید انجام دهید؟ آیا یک کودتای نظامی در ایران؟ آیا‏‎ ‎‏فکر می کنید کسانی مانند سرهنگ خسروداد‏‎[1]‎‏ بتواند یک کودتای نظامی انجام دهند،‏‎ ‎‏چنانچه شایع بوده است؟‏‏]‏‏ ‏

‏جواب: ... برای همۀ مردم جهان و حتی سیاسیون ایران سخت است قبول این معنا که‏‎ ‎‏چگونه بدون اتکا به شرق و غرب می خواهید پیروز شوید. و به همه و حتی سیاسیون‏‎ ‎‏ایران ـ که همگی گفتند و می گویند شاه را اگر بتوانیم بیرون کنیم، با رژیم نمی شود‏‎ ‎‏مخالفت کرد، و به من همگی بدون استثنا می گویند که اولاً دست از مخالفت با رژیم‏

‏شاهنشاهی بردار، مخالفت با رژیم غیرممکن است ـ من همان حرفی را که به آنها زدم به‏‎ ‎‏شما هم صریحاً می گویم که به امید خدا پیروزی نزدیک است؛ من شاه را بیرون می کنم،‏‎ ‎‏رژیم شاهنشاهی را از بن خواهم کند و جمهوری اسلامی را جایگزین آن خواهم کرد.‏‎[2]‎

*  *  *

‎ ‎

  • فرماندۀ هوانیروز.
  • )) صحیفه امام؛ ج 5، ص 475ـ476.