فصل پنجم: خاطرات
آقا پشت کتاب چیزی نوشته اند؟
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

آقا پشت کتاب چیزی نوشته اند؟

آقا پشت کتاب چیزی نوشته اند؟

‏یک قصه ای را که برای من نقل کرده اند که یکی از تجار پیش یکی از علمای بزرگ ـ حالا‏‎ ‎‏کی بوده است نمی دانم ـ رفته است و گفته است که آقا! اگر پشت کتابی یک چیزی‏‎ ‎‏نوشته اند به ما هم بگویید، کتاب ها معلوم، اما اگر پشت کتابی چیزی نوشته اند که شما از‏

‏آن مطلع هستید به ما هم بگویید برای اینکه ما می بینیم که شما ما را دعوت می کنید به‏‎ ‎‏خیر و صلاح، و خودتان نیستید اصلش. معلوم می شود یک مطلب دیگری در کار است.‏‎ ‎‏آن آقا گریه کرده است ـ از قراری که گفته اند ـ و گفته است حاجی هیچ چیز دیگری نیست‏‎ ‎‏و ما فاسد هستیم.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ج 18، ص 13.