کتاب هبه
صله رحم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

صله رحم

صله رحم

[سؤال 7954]‏ ‏ ‏ 4177‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏بنده دارای چهار پسر عمو و یک دختر عمو می باشم که به طور کلی اهل عبادت‏‎ ‎‏نیستند که هیچ، اکثر درآمد آن ها از قمار و خرید و فروش مواد مخدر می باشد و به‏‎ ‎‏مقدسات مکتب من نیز توهین می کنند و با حکومت طاغوتی گذشته که منافع آن ها را‏‎ ‎‏از راه نامشروع تهیه می کرد موافق بوده و می باشند و حال هم در انتظار حکومت‏‎ ‎‏طاغوتی هستند ان شاء الله‌ که در خواب هم نخواهند دید آیا من می توانم با ایشان آمد‏‎ ‎‏و رفت نمایم؟‏

بسمه تعالی، قطع رحم نکنید و تا می توانید آن ها را ارشاد نمایید.

[سؤال 7955]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 97

‏2. آیا صلۀارحام با خویشاوندی که کافر یا مرتد محسوب می شود نیز واجب‏‎ ‎‏است؟‏

بسمه تعالی، صلۀ رحم مطلقاً واجب است.

[سؤال 7956]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 97

‏3. اگر ارحام انسان مرتکب فسق علنی می شوند، به طوری که معاشرت با آن ها‏‎ ‎‏انسان را نیز در معرض گناه قرار می دهد، آیا بازهم معاشرت با آنان واجب است؟‏

بسمه تعالی، باید سعی کند در گناه واقع نشود؛ بلکه آنان را ارشاد نماید.

[سؤال 7957]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 7106

‏2. آیا دو برادر دینی و مسلمان و معتقد به ولایت فقیه، اگر بر سر یک سری‏‎ ‎‏مسائل  با هم اختلاف نظر و سلیقه داشتند، از هم فاصله بگیرند و ارتباط خود را با‏‎ ‎‏هم  قطع کنند جایز است؟‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 661

بسمه تعالی، قطع رحم جایز نیست.

[سؤال 7958]‏ ‏ ‏ 4178‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 11 / 9 / 1361‏

‏با درود و سلام بر تمام خدمتگزاران اسلام و با آرزوی سلامتی برای رهبر کبیر‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی، سؤالاتی داشتیم که امیدواریم پاسخ دهید:‏

‏1. با توجه به این که قطع رحم از گناهان کبیره است، آیا کسی که با برادر و خواهر‏‎ ‎‏منافق و ضد انقلاب خود قطع رحم نماید، مرتکب این گناه کبیره شده است یا خیر؟ و‏‎ ‎‏آیا اصلاً قطع رحم با چنین افرادی ـ که اطمینان به عدم برگشت آنان داشته باشیم ـ‏‎ ‎‏جایز است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، قطع رحم نکنند، ولی از هرگونه رفتار و برخوردی که تأیید منافقین و یا حمایت خط فکری آنان محسوب باشد، خودداری نمایند. 

‏2. با توجه به فتوای اخیر حضرت امام مبنی بر واجب کفایی قراردادن شرکت در جبهه های جنگ و‏‎ ‎‏عدم لزوم اجازۀ والدین و با التفات به اظهارات شهید اول علیه الرحمه، در بیان حقوق والدین: «در‏‎ ‎‏صورتی که سفر جهاد بر فرزند واجب عینی نباشد، والدین می توانند او را از آن سفر نهی کنند». (کتاب‏‎ ‎‏گناهان کبیره، نوشتۀ شهید دستغیب، ج اول، ص 147، فرع پنجم)؛ حکم جوانان چه خواهد بود؟ آیا‏‎ ‎‏باید بدون اجازۀ والدین در جبهه ها شرکت نمایند؟ ‏

بسمه تعالی، مادامی که جبهه ها نیاز به نیرو دارد و از طرف مسئولین اعلان کفایت نشده، شرکت در جبهۀ دفاع واجب است و رضایت والدین شرط نیست. 

‏3. اگر فردی حاضر به پرداخت خمس نباشد و بگوید هر وقت خواستم به سفر حج بروم خمس‏‎ ‎‏می دهم، آیا کفایت می کند و آیا در این صورت مال او حرام نخواهد بود؟ ‏

بسمه تعالی، مالی که متعلق خمس شده تصرف در آن پیش از پرداخت خمس حکم غصب دارد. 

‏4. اگر فردی از طریق حرام (رشوه و ربا...) مال جمع آوری کند و همسر و فرزندانش هم از همین مال‏‎ ‎‏آمیخته به حرام امرار معاش کنند؛ حکم همسر و فرزندان ـ  در صورتی که هیچ ممر معاش دیگری‏‎ ‎‏نداشته باشند ـ چه خواهد بود؟ آیا آنان هم مورد عذاب الهی قرار خواهند گرفت؟ ‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 662

بسمه تعالی، اگر تصرف کننده بداند که مال مورد تصرف او مخلوط به حرام است، تصرفات او در آن مال حکم غصب دارد.

‏5. آیا مالیات بر درآمد سالیانه که به وسیلۀ دولت اخذ می شود، خمس محسوب می شود یا خیر؟ ‏

بسمه تعالی، مالیات بابت سهمین محسوب نمی شود.

[سؤال 7959]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2267

‏4. آیا ترک صلۀ رحم به دلیل بی ایمانی و بی حجابی، جایز است یا نه؟ (توضیح: زن‏‎ ‎‏برادرم بی حجاب است و ما به همین دلیل، با آن ها قطع رابطه کرده ایم. حتی وقتی که‏‎ ‎‏آن ها در خانۀ مادرم هستند، نمی رویم و فقط تلفنی صحبت می کنم). آیا نشستن در‏‎ ‎‏جایی که انسان مجبور نباشد و بی حجاب در آن جا باشد، معصیت دارد یا نه؟‏

بسمه تعالی، قطع رحم نکنید.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 663