کتاب حجر
احکام حجر
احکام صغر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام صغر

احکام صغر

[سؤال 7773]‏ ‏ ‏ 4080‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏حضور مسئول محترم دفتر امام خمینی؛ بعد از سلام، امیدوارم که همیشه در پناه‏‎ ‎‏خدا و قرآن در انجام کارهایتان موفق و پیروز باشید. چند سؤال داشتم که خواهان‏‎ ‎‏پاسخ گویی آن سؤالات از طرف آن دفتر هستم:‏

‏1. آیا شخصی که به حد سن قانونی رسیده باشد، در مصرف مالی که به او تعلق‏‎ ‎‏گرفته و مثلاً به او هدیه شده، بدون اجازۀ پدر ومادر و به خصوص مخالفت مادر، آزاد‏‎ ‎‏است یا خیر؟ (طریق مصرف: برای کمک به جبهه ها و جنگ زدگان و امثالهم).‏

بسمه تعالی، اگر به حد بلوغ و رشد نرسیده بدون اجازۀ پدر عمل نکند و حد بلوغ پانزده سال تمام است، اگر پسر است.

‏2. آیا شخص اگر بداند مال شخصی از حرام به دست می آید یا حداقل حرام در مال او هست آیا‏‎ ‎‏می تواند از مال یا غذا، که از طرف آن شخص به او داده می شود، مصرف کند یا خیر؟‏

بسمه تعالی، در صورتی که یقین به بودن مال حرام در چیزی که مورد تصرف او است ندارد مانع ندارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 562

‏3. آیا نوشتن شعار یا صحبتی از امام برای تبلیغ یا جواب گویی به گروهک ها بر روی دیوار ساختمانی،‏‎ ‎‏بدون اجازه و احتمالاً نارضایتی صاحب ساختمان، اشکال ندارد؟‏

بسمه تعالی، با فرض رضایت صاحب آن اشکال ندارد.

[سؤال 7774]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2068

‏15. بچه های صغیری که در صفوف جماعات می گردند و مردم به آن ها کمک‏‎ ‎‏می کنند گاهی مثلاً یک تومان به آن بچه می دهند و پنج قران از دست او می گیرند تا پنج‏‎ ‎‏ریال کمک کرده باشند، آیا گرفتن پول به این قصد از دست صغار جایز است یا نه؟ بر‏‎ ‎‏فرض عدم، حال که گرفته می تواند برگرداند یا باید به ولیّ آن طفل برساند.‏

بسمه تعالی، در مورد سؤال اگر ممیّز باشد تصرفات مزبوره از او نافذ است و در غیر ممیّز منوط به اجازۀ ولیّ شرعی است و اگر از او چیزی گرفته اند باید به ولیّ او بپردازند.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 563