کتاب اجاره
احکام اجاره
اختلاف در ثبوت اجاره
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

اختلاف در ثبوت اجاره

اختلاف در ثبوت اجاره

[سؤال 7472]‏ ‏ ‏ 3855‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏از محضر علمای امامیه و فقهای اثنی عشریه استعلام و استفتا می شود: شخصی‏‎ ‎‏فوت شده که در یک سال قبل از فوتش، محصول باغ مالکی او، توسط یکی از‏‎ ‎‏فرزندانش به فروش رسیده تا سال فوت و یک سال بعد فوت، سایر اولاد او بی خبر از‏‎ ‎‏وقوع معامله یا قرارداد اجاره ای بین متوفات و فرزند مذکورش که باغ در دست او‏‎ ‎‏بوده و هنوز هم هست. اخیراً نام برده نوشته ای به عنوان اجارۀ باغ مذکور بین خود و‏‎ ‎‏متوفات که مادرش می باشد ابراز نموده که با توجه به میزان مبلغ مال الاجاره و مدت‏‎ ‎‏آن بر سایر ورثه معلوم می شود که چنین نوشته و قراردادی حقیقت ندارد، زیرا سایر‏‎ ‎‏ورثه اطلاعی از چنین قراردادی نداشته و برگۀ عادی مذکور فاقد گواهی سایر اولاد و‏‎ ‎‏فامیل و حتی معتمدین می باشد. با توجه به این که در نوشته ای که فرزند نامبرده ارائه‏‎ ‎‏می دهد با آن که در آن نوشته به اصطلاح تصریح شده: نسختین است و حکم واحد‏‎ ‎‏دارد خدشه های زیادی از این قبیل دیده می شود که در یک نسخه فقط یک گواه آن هم‏‎ ‎‏نویسندۀ نوشته، ولی در یک نسخۀ دیگر دارای به اصطلاح چندین شهود غیر شناس و‏‎ ‎‏غیر معتمد آن هم با تفاوت چند ماه فاصله زمانی در تاریخ نوشته و تاریخ شهود‏‎ ‎‏می باشد. سایر ورثه تصدی نام برده را قبل از فوت و بعد از آن تصدی امانی گمان‏‎ ‎‏می برده اند، زیرا که میزان الاجارۀ سالیانه باغ به هیچ وجه با واقع مناسب و تطبیق‏‎ ‎‏تقریبی هم ندارد، مثلا" در نوشتۀ مذکور میزان مال الاجارۀ سالیانه فقط هفتاد و دو‏‎ ‎‏هزار ریال 000 / 72 ذکر شده، در صورتی که فروش محصول سالیانه باغ به استثنای‏‎ ‎‏مخارج متعلقه و متصوره که بر خریدار وارد می شود سه میلیون ریال 000 / 000 / 3‏‎ ‎‏است که به دست فروشنده می رسد، آن هم به مدت ده سال. آیا با این صورت سایر‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 349

‏ورثه حق اعتراض و تعقیب موضوع را دارند؟ متمنی است جواب در صدر صفحه‏‎ ‎‏مرقوم فرمایند.‏

بسمه تعالی، تا مدّعی اجاره، بطریق شرعی اجاره را ثابت نکند، ورثه حق اعتراض دارند.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 350