کتاب اجاره
احکام اجاره
اجیر شدن برای حفظ بعض اشیا و حفاظت از آن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

اجیر شدن برای حفظ بعض اشیا و حفاظت از آن

اجیر شدن برای حفظ بعض اشیا و حفاظت از آن

[سؤال 7446]‏ ‏ ‏ 3840‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 7 / 7 / 1359‏

‏کسی اتومبیل خود را به پارکینگ می سپارد، با توجه به این که پارکینگ مسئول است‏‎ ‎‏و حق پارکینگ دریافت می دارد و طبق مقررات نیز بایستی مجهز و دارای پروانه و بیمه‏‎ ‎‏باشد اتومبیل های پارک شده دچار حریق می شوند آیا برای مالک و مسئول پارکینگ‏‎ ‎‏ـ  با توجه به این که بعد از حریق معلوم می شود که پارکینگ فاقد شرایط و مدارک‏‎ ‎‏بوده  است ـ ضمانت دارد یا خیر؟ جواب مسأله را مشروحاً و به طور صریح اعلام‏‎ ‎‏فرمایید.‏

بسمه تعالی، ضامن نیست مگر آن که مسئول حفظ باشد و در محافظت تعدّی و تفریط کرده باشد.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 335