کتاب اجاره
احکام اجاره
مجهول بودن مالک عین مورد اجاره
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مجهول بودن مالک عین مورد اجاره

مجهول بودن مالک عین مورد اجاره

[سؤال 7381]‏ ‏ ‏ 3792‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏این جانب ساکن آمل حدود دو سال است که مغازه ای از شخصی که دست دار‏‎ ‎‏مغازه بود خریداری کرده و در فروش نامه متعهد شدم که مال الاجاره را به مالک اصلی‏‎ ‎‏پرداخت نمایم در حالی که مالک مشخصی نداریم و ظاهراً مجهول المالک می باشد‏‎ ‎‏ولی بعضی می گویند که مالک اصلی وکیل مجلس زمان طاغوت می باشد اما آنچه که تا‏‎ ‎‏کنون روی این مغازه انجام شده دست داری به دست دار دیگر فروخته است که آخرین‏‎ ‎‏خریدار بنده می باشم خواستم تقاضا نمایم که از نظر شرعی تکلیف این جانب جهت‏‎ ‎‏پرداخت اجاره ماهانه و بیست مغازه مجاور بنده چگونه است.‏

‏خداوند سایه شریف آن وجود مقدس را بر سر مسلمین جهان مستدام بدارد.‏

بسمه تعالی، اگر مالک معلوم است تصرف باید به رضایت او باشد و در صورت اجاره صحیحه مال الاجاره به او پرداخت شود و اگر مالک مجهول است حکم سایر مجهول المالک ها را دارد که با اجازه حاکم شرع احتیاطاً باید صدقه داده شود.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 298