کتاب اجاره
احکام اجاره
اجیر شدن برای عملی که مضر به حال مسلمین است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

اجیر شدن برای عملی که مضر به حال مسلمین است

اجیر شدن برای عملی که مضر به حال مسلمین است 

[سؤال 7365]‏ ‏ ‏ 3779‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏شخصی ساختمانی از مسلمانی کنترات کرده که بسازد و یقین دارد که بعد از اتمام‏‎ ‎‏ساختمان به دست اشخاصی می افتد که با مسلمین در ضدیت هستند مثل اسرائیل یا‏‎ ‎‏عمّال و معاونین او، آیا این عمل جایز است یا خیر؟ و بر فرض عدم جواز هرگاه این‏‎ ‎‏ساختمان نیمه کاره باشد باید بقیه را رها کند ولو با ضرر هم که باشد یا خیر؟ و آیا فرق‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 289

‏است بین ضرر و عدم ضرر و بین ضرر کلی یا ضرر جزئی؟‏

بسمه تعالی، اگر مالک ساختمان از مسلمین است اتمام بناء مانع ندارد لیکن با فرض یقین به این که ساختمان مورد استفادۀ دشمنان اسلام و مسلمین واقع می شود از قبول این گونه کنترات ها خودداری کند.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 290