کتاب اجاره
احکام اجاره
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام اجاره

احکام اجاره

[سؤال 7327]‏ ‏ ‏ 3744‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک رهبر عالی قدر و زعیم مجاهد، امام خمینی، دامت برکاته‏

‏نظر مبارک دربارۀ کسانی که نمرۀ تاکسی را از شهربانی خریداری می کنند و به افراد‏‎ ‎‏دیگر، اجاره می دهند چیست؟ چه برای اجاره دهنده و چه برای اجاره کننده.‏

بسمه تعالی، مورد، اجاره نیست و با موافقت مقررات دولت اسلامی، واگذاری نمره در مقابل پول، ولو موقتاً مانع ندارد.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 263