کتاب صلح
ذکر بعضی از مسائلی که معمولاً در کتاب صلح آورده می‏ شود
عبور آب باران و ناودان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

عبور آب باران و ناودان

عبور آب باران و ناودان

[سؤال 7314]‏ ‏ ‏ 3733‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏1. آب ناودان همسایه ای روی پشت بام همسایه دیگر می رفته. حال خانه به عنوان‏‎ ‎‏ارث یا فروش به دیگری رسیده است. آیا مالک جدید حق دارد بگوید: آب پشت بام‏‎ ‎‏را بگردان یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر همسایه حقی در جریان آب باران از پشت بام همسایه داشته، دیگری نمی تواند او را از حقش منع کند. و چنانچه مورد شک است با هم مصالحه نمایند. 

[سؤال 7315]

‏2. و در صورتی که نتواند بگرداند و از طرفی همسایه اطاقش را خراب کرده و حال‏‎ ‎‏آب باران همسایه به حیاط خانۀ او می ریزد. آیا می تواند او را وادار کند که آب پشت‏‎ ‎‏بام را بگرداند یا خیر؟‏

بسمه تعالی، حکم مسأله قبل را دارد. 

[سؤال 7316]‏ ‏ ‏ 3734‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏حضرت مستطاب حجت الاسلام و المسلمین رئیس الملة و الدین آیت الله‌ فی‏‎ ‎‏الارضین آقای امام خمینی مدّ ظله العالی.‏

‏محترماً استفتا می شود که شخصی قطعه زمین محصوری که مِن باب ارث به او‏‎ ‎‏منتقل شد و بعد در آن زمین احداث ساختمان مسکونی برای خود نمود و طویله سرا‏‎ ‎‏برای احشام خود در آن احداث نمود و جنب طویله سرا مقداری از آن زمین را برای‏‎ ‎‏ایاب و ذهاب احشام خود گذاشته بود بعداً به اهل محل خود گفته بود می خواهم به‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 254

‏خرج خود برای ثواب حمام عمومی در این زمین احداث کنم و شما هم به قدر مقدور‏‎ ‎‏و استطاعت خود کار کنید و اهل محل هم قبول کردند چون حمام در زمین راه روی او‏‎ ‎‏بود کاه و علف را از پشت بام حمام به پشت بام کاه انبار می برد و مدت چهل سال در‏‎ ‎‏حیاط خود کاه و علف خود را از پشت بام حمام می برد و بعد از فوت آن شخص‏‎ ‎‏فرزندش نیز تقریباً مدت چهل سال کاه و علف را از پشت بام حمام می برد فعلاً‏‎ ‎‏عده ای از اهل محل اعتراض می کنند که شما حق ندارید کاه و علف را از پشت بام‏‎ ‎‏حمام ببرید فرزندش می گوید که چهل سال پدرم کاه و علف خود را از پشت بام حمام‏‎ ‎‏می برد کسی اعتراض نکرد و خودم بعد از فوت پدرم چهل سال است کاه و علف را از‏‎ ‎‏پشت بام حمام می برم که تقریباً هشتاد سال است که بردن کاه و علف از پشت بام‏‎ ‎‏حمام می باشد و از قدیم تا کنون کسی در محل اعتراض نکرد خود تصرف در ایاب و‏‎ ‎‏ذهاب برای بردن کاه و علف دلیل برحق عبورم می باشد.‏

‏بدلیل این که محل ساختمان حمام در عبور و ایاب و ذهاب احشام احداث شد و‏‎ ‎‏راه دیگری برای بردن کاه و علف نبود لذا اهل محل مانع نشدند و این خود دلیل بر‏‎ ‎‏توافق و رضایت اهل محل سابق بود و اکنون شما نمی توانید مانع شوید و هرگاه‏‎ ‎‏می گویید که باعث خرابی می شود اگر سبب خرابی حمام می شد تا کنون عیبی به‏‎ ‎‏ساختمان حمام وارد نشد.‏

‏ضمناً چنانچه شما بردن کاه و علف در پشت بام حمام را باعث خرابی حمام‏‎ ‎‏می دانید خودم عهده دار و تعهد می کنم هرگاه چنانچه در حین ایاب و ذهاب برای‏‎ ‎‏بردن کاه و علف خسارتی و یا خرابی واقع شود از عهده برآیم آن عده از مردم معترض‏‎ ‎‏قبول نمی کنند آیا شخص مزبور حق بردن کاه و علف را دارد یا خیر استدعا دارم‏‎ ‎‏جواب استفتا را در این ورقه به خط و مهر خود مرقوم و ممهور فرمایید.‏

بسمه تعالی، با فرض این که در این مدت برای بردن کاه و علف از پشت بام استفاده می کرده و کسی مانع نشده فعلاً کسی حق منع ندارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 255

[سؤال 7317]‏ ‏ ‏ 3735‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک زعیم شیعه، حضرت امام خمینی، مدّ ظله العالی، چه می فرمایید در‏‎ ‎‏خصوص این مسأله:‏

‏ناودان کسی به باغ شخصی دیگری می ریزد و صاحب ناودان هیچ حقی از این باغ‏‎ ‎‏ندارد، ولی مدت زیادی است که آب ناودان، به باغ مزبور می ریزد و صاحب باغ‏‎ ‎‏می گوید: قبلاً برای رضای خدا اجازه داده بودم و فعلاً در اثر ضرر آب ناودان، من‏‎ ‎‏راضی نیستم. در این صورت تکلیف چیست؟ مستدعی است نظر مبارک خود را‏‎ ‎‏مرقوم فرمایید.‏

بسمه تعالی، اگر صاحب ناودان حقی بر ریخته شدن آب در باغ ندارد و فقط با اجازۀ مالک باغ بوده، مالک باغ می تواند اجازه خود را لغو، و از ریختن آب ناودان در باغ جلوگیری کند.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 256