کتاب بیع
اقاله (توافق بر فسخ)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

اقاله (توافق بر فسخ)

اقاله (توافق بر فسخ)

[سؤال 7270]‏ ‏ ‏ 3695‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ بیستم شوال 1399 ق‏

‏حضور مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی آقای امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏در این مسأله شرعیه چه می فرمایید: یک نفر مسلمان به یک نفر دیگر یک باب‏‎ ‎‏خان‏‏ۀ‏‏ کلنگی فروخته و چهارصد هزار تومان به عنوان بیعانه دریافت داشته است. قبل‏‎ ‎‏از تنظیم سند و قطعی شدن معامله، ملک از رونق افتاده و خریدار از انجام معامله‏‎ ‎‏منصرف شده و بیعانه را طلب کرده است. فروشنده از استرداد ملک متضرر شده ولی‏‎ ‎‏قبول کرده، اما بایع مبلغ مزبور را‏‎ ‎‏قادر نبوده یک دفعه پرداخت نماید. بایع خواهش‏‎ ‎‏کرده این مبلغ را در مدت سه ماه دریافت کند؛ اما خریدار قبول نکرده. آیا خریدار‏‎ ‎‏می تواند و حق دارد که توسط دادگستری، بایع را به مبلغ شش صد هزار تومان، ملتزم‏‎ ‎‏نماید؟ امید است جواب عریضه و مسأله را مرقوم فرمایید؛ چون این جانب مقلد‏‎ ‎‏حضرت آیت الله‌ هستم.‏

‏طول عمر حضرت عالی را از خداوند خواستارم. خدایا خدایا تا انقلاب مهدی‏‎ ‎‏خمینی را نگهدار‏

بسمه تعالی، در صورتی که فروشنده راضی به فسخ معامله شده، خانه به او برمی گردد و خریدار بیش از مبلغی را که به او پرداخته حق ندارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 221

[سؤال 7271]‏ ‏ ‏ 3696‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 16 / 3 / 1361‏

‏محضر مبارک زعیم عالی قدر آیت الله‌ العظمی امام خمینی مدّ ظله‏

‏پس از تبیین سلام و ابراز ارادت و اخلاص قلبی، امیدوارم خداوند سایه مبارک را‏‎ ‎‏از سر مسلمین و مستضعفین جهان کوتاه نفرماید. غرض از تصدیع سؤال از مسأله ای‏‎ ‎‏است که عنوان می شود: ‏

‏چهار نفر مسافرخانه ای خریده اند، یک نفر نصف و سه نفر نصف باقی را مشاعاً و‏‎ ‎‏مبلغی بیعانه داده اند ولی این بیعانه از طرف سه خریدار پرداخت شد و یک نفر پول‏‎ ‎‏نداده و مسافرخانه تحویل خریداران نشد. فروشنده به علت زیادی مالیات پولی به‏‎ ‎‏عنوان جریمه به خریداران داد که این معامله را نادیده بگیرند. آیا یکی از خریداران که‏‎ ‎‏سهم خود را از بیعانه نداده، می تواند سهمی از جریمۀ دریافتی مطالبه نماید؟ توضیح‏‎ ‎‏این که بعداً مابین فروشنده و دو خریدار معامله انجام یافته، مگر آن خریداری که از اول‏‎ ‎‏بیعانه نداده که در معاملۀ بعدی به کلّی کنار رفته است.‏

بسمه تعالی، اگر پول را برای رضایت به فسخ معامله داده به همۀ خریداران تعلق دارد.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 222