کتاب بیع
خیارات
خیار عیب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

خیار عیب

خیار عیب

[سؤال 7170]‏ ‏ ‏ 3626‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏مسئولین محترم دفتر حضرت امام خمینی، دام ظله‏

‏بعد از سلام، شخصی زمینی را که می دانست این زمین با‏‎ ‎‏آمدن خط اتوبان از بین‏‎ ‎‏خواهد رفت بدون آگاه ساختن خریدار، فروخته؛ البته به توسط بنگاهدار. و البته در‏‎ ‎‏موقع فروختن، زمین را به عینه به خریدار نشان نداده و بعد از مدتی خریدار آمده،‏‎ ‎‏گفته زمین را تحویل دهید. گفته: برو با مهندس تحویل بگیر. مهندس با دیدن این‏‎ ‎‏شماره ملک، گفته که این زمین برای اتوبان رفته است. آیا این معامله فسخ است یا‏‎ ‎‏خیر؛ نظر مبارک امام در این باره چیست؟ لطفاً دستور امام را به دادگاه نوشته تا به کار‏‎ ‎‏این جانبان رسیدگی نمایند؟‏

بسمه تعالی، در فرض مرقوم، خریدار می تواند معامله را فسخ کند.

[سؤال 7171]‏ ‏ ‏ 3627‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مقدس حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏چه می فرمایید در این مسألۀ شرعیه: شخصی گوسفند یا گاوش مریض می شود. از‏‎ ‎‏ترس این که بمیرد و متضرّر شود به قصّابی به ارزان تر از قیمت حیوان سالم می فروشد.‏‎ ‎‏قصّاب پس از ذبح، گوشت آن را به مشتری ها که از ماجرا خبر ندارند، می دهد. نوعاً‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 169

‏گوشت حیوان کذایی، مسموم و مضر است. آیا معاملۀ صاحب گوسفند با قصّاب، و‏‎ ‎‏قصّاب با مشتری ها جایز و پول آن حلال است یا خیر؟ یا مشتری گوشت حق خیار‏‎ ‎‏عیب دارد؟ حکم شرعی آن را بیان فرمایید. ‏

بسمه تعالی، معامله صحیح است و چنانچه گوشت معیوب شمرده می شود، برای خریدار خیار عیب ثابت است و اگر تدلیس نماید حرام است.

[سؤال 7172]‏ ‏ ‏ 3628‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 27 / 10 / 1361‏

‏مسئولین دفتر محترم امام، احتراماً؛ تقاضا دارد حکم شرعی مسائل زیر را طبق نظر‏‎ ‎‏امام صراحتاً اعلام فرمایید.‏

‏1. شرکت ما با یک شرکت دیگر قرارداد بسته تا هر روز غذای مناسبی به کارگران‏‎ ‎‏ما بدهد؛ لیکن بر اثر بی دقتی آشپزها و یا احیاناً موارد و مسائل دیگری که مربوط به آن‏‎ ‎‏شرکت است ـ مثلاً ـ خورشت کاملاً خراب شده و قابل مصرف نیست و به دور ریخته‏‎ ‎‏شده و فقط برنج خالی به کارگران می دهند و یا احیاناً برنج، کاملاً کال (نپخته) بوده و‏‎ ‎‏خورشت خالی با کمی نان به کارگران می دهند و یا.... آیا در این طور مواقع می توان به‏‎ ‎‏عنوان جریمه، حتی پول برنج خالی یا خورشت خالی را نیز به آن شرکت نپرداخت و‏‎ ‎‏معادل کل پول غذا را به کارگران داد یا باید قیمت هر چه که تهیه نموده اند و قابل‏‎ ‎‏مصرف بوده را به وی پرداخت و بقیه را به کارگران که پول غذا، حق هر روزشان است‏‎ ‎‏پرداخت؟‏

بسمه تعالی، پول مقداری که قابل مصرف شدن است را باید بدهند و می توانند تمام غذا را برگردانند و غذای مناسب و سالم طلب کنند.

‏2. آیا می توان برای ایجاد سوله (ساختمان فلزی کارگاه) جهت تولید بیشتر که به تأیید‏‎ ‎‏مقامات  وزارتخانۀ مربوطه نیز رسیده، جهت اخذ پروانه، به شهرداری مراجعه نکرد؟ چون آن قدر‏‎ ‎‏ضوابط دست و پا گیر دارد که احتمال مخالفت صریح نیز می رود؛ علی رغم نیاز کشور در این‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 170

‏مقطع  حساس، جهت توسعۀ سریع صنایع.‏

بسمه تعالی، باید مقررات، مراعات شود.

‏3. آن هایی که با حکم رانندگی در ادارات استخدام می شوند: اگر عموماً مسافتشان کمتر از چهار فرسخ‏‎ ‎‏باشد و استثنائاً از چهار فرسخ بیشتر بروند، آیا حکم راننده بر آن ها جاری است؟‏

بسمه تعالی، اگر شغل آن ها رانندگی ـ در اعم از مسافت و غیر مسافت ـ است، باید در سفر شغل، تمام بخوانند.

‏4. اگر کارشان طوری باشد (مانند مأموران آمار) که مثلاً سه ماه یا بیشتر یا کمتر، در اداره می مانند و بقیۀ‏‎ ‎‏اوقات سال را به مأموریت می روند، آیا آن ها نیز حکم راننده را دارند؟‏

بسمه تعالی، در مدتی که مشغول به سفر و رانندگی هستند، تمام بخوانند و مدتی که در اداره هستند، شکسته بخوانند.

[سؤال 7173]‏ ‏ ‏ 3629‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 27 / 9 / 1358‏

‏محضر رهبر بزرگ انقلاب حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دام ظله العالی‏

‏با کمال احترام؛ به عرض می رساند: فروشنده ای خانه ای را بَر خیابان می فروشد که‏‎ ‎‏خیابان از طرف شهرداری مقداری عقب نشینی داشته است و خریدار موقع معامله‏‎ ‎‏مطلع نبوده است؛ ولی بعد از انجام معامله اطلاع پیدا می کند. آیا خریدار به واسطه این‏‎ ‎‏عیب می تواند معامله را فسخ نماید و خسارت خود را از فروشنده مطالبه کند؟ ‏

بسمه تعالی، اگر در نظر عرف به نحوی باشد که عیب محسوب شود و در حین معامله هم موجود بوده و مشتری اطلاع نداشته، حق فسخ دارد.

[سؤال 7174]‏ ‏ ‏ 3630‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 26 / 9 / 1361‏

‏جناب زعیم الملّة و امام الاُمّة، آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی، سلام‏‎ ‎‏علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته، ضمن آرزوی سلامتی و تندرستی برای آن وجود مبارک،‏‎ ‎‏استدعا دارد جواب مسائل ذیل را بیان و با مهر شریف مزین فرمایید. ‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 171

‏1. یک زارع از شخصی تخم زراعت خریده و با زحمات و هزینه های زیاد، همان‏‎ ‎‏تخم را کاشته است؛ در موقع برداشت محصول معلوم شده آن شخص تقلب نموده،‏‎ ‎‏تخم ها خراب یا عوضی بوده است؛ در نتیجه آقای زارع زحمات یک ساله اش بر باد‏‎ ‎‏رفته و به ضرر افتاده است. آیا خسارت زارع را فروشندۀ تخم باید بدهد یا نه؟ و اگر‏‎ ‎‏فروشنده گوید که سهواً این کار شده است، در این صورت وظیفه چیست؟ هر دو‏‎ ‎‏صورت را بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، خسارات زرع بر فروشنده نیست؛ ولی اگر چیزی که خریده معیوب بوده، در فرض مسأله می تواند تفاوت قیمت صحیح و معیوب آن را بگیرد.

‏2. شخصی از شخصی 20 تن جنس خریده و قیمت کلی آن 000 / 750 ریال می شود؛ بدون این که‏‎ ‎‏جنس را وزن کند و تحویل بگیرد، 000 / 100 ریال بیعانه داده و قرار شده بقیۀ وجه را بیاورد و جنس را‏‎ ‎‏تحویل بگیرد. بعد از مدت طولانی آمده است و تقاضای فسخ معامله را می نماید و مطالبه بیعانه را‏‎ ‎‏می کند؛ و از این طرف، جنس موردنظر ارزان شده است و آقای فروشنده با اتکا به قول شخص خریدار،‏‎ ‎‏جنس را نفروخته است. در این صورت وظیفۀ طرفین چیست؟ بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، اگر معامله تمام شده، حق فسخ ندارد؛ مگر آن که در ضمن معامله شرطی شده باشد.

‏3. شخصی عمداً سنگی انداخت و شیشه اطاق شخصی را شکست. آیا ضامن است که قیمت یا خود‏‎ ‎‏شیشه را بدهد یا نه؟ ‏

بسمه تعالی، ضامن است. 

[سؤال 7175]‏ ‏ ‏ 3631‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ هشتم ذی القعده 1399 ق‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دام ظله‏

‏پس از عرض سلام و طلب دعا عرض می شود که: اگر کسی خانه ای را بدون ذکر‏‎ ‎‏عیب با تبرّی از آن عیب بفروشد و قسمتی از ثمن را قبض کند و مشتری هم خانه را‏‎ ‎‏بدون علم به عیب تصرف کند ـ به این معنا که در آن خانه سکونت کند و تغییرات‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 172

‏جزیی و غیر اساسی در آن انجام دهد ـ پس از گذشت حدود سه ماه، مشتری معیوب‏‎ ‎‏بودن خانه را کاملاً احراز کند. آیا در این صورت برای مشتری خیار عیب باقی است یا‏‎ ‎‏ساقط می شود؟ و چنانچه خیار عیب ساقط شود و مشتری حق فسخ معامله را نداشته‏‎ ‎‏باشد، آیا بر بایع لازم است که آن عیب را به طور اساسی رفع کند و یا این که باید ارش‏‎ ‎‏آن عیب را بدهد؟ و آیا ضامن خسارات وارده بر مشتری در اثر آن عیب می باشد. و‏‎ ‎‏چنانچه خیار عیب باقی باشد و معامله فسخ شود، آیا بر مشتری لازم است که اجرت‏‎ ‎‏منافع استیفا شدۀ خانه را بدهد؟ و آیا بر بایع هم چنین حکمی جاری است؟ یعنی‏‎ ‎‏اجرت منافع آن مقدار از ثمن را که قبض نموده و در این مدت از مشتری تفویت شده‏‎ ‎‏است، بدهد؟‏

بسمه تعالی، با تبرّی از عیب در وقت عقد، خیار عیب ساقط است و حق مطالبه ارش هم ندارد. 

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 173