کتاب بیع
شرایط خریدار و فروشنده
اولیای تصرف در مال صغیر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

اولیای تصرف در مال صغیر

شروط بیع

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

اولیای تصرف در مال صغیر

اولیای تصرف در مال صغیر

[سؤال 7086]‏ ‏ ‏ 3565‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏

‏حضور محترم هیأت استفتای امام خمینی، پس از عرض سلام‏

‏من زنی هستم که دو سال پیش شوهرم فوت کرده است. شوهرم قبل از فوتش‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 120

‏وصیت نامۀ محضری نوشته و از مال خودش ثلث قرار داده. من 4 بچه دارم که در زمان‏‎ ‎‏فوت پدرشان دوتای از آن ها صغیر بودند و حالا یکی صغیر است؛ البته غیر از دخترم‏‎ ‎‏که شوهر دارد بقیه بچه ها مشغول درس خواندن هستند. شوهرم ملکی از پدرش به‏‎ ‎‏ارث به او رسیده که در حدود 500 یا 600 هکتار است. این زمین بین بچه های من و‏‎ ‎‏عمویشان است و به صورت اجاره عادی که خودشان نوشته اند اجاره داده بودند و هر‏‎ ‎‏سال کشت دیم می شد و امسال هم زیر کشت دیم است. من پول بچه ها را جمع آوری‏‎ ‎‏کرده ام و به بانک توسعه کشاورزی هم رجوع کرده ام و از بانک هم مهندس برای‏‎ ‎‏بررسی آب و خاک برده ام، چون این زمین قنات هایش خشک شده و باید چاه بزنیم.‏‎ ‎‏بانک به ما گفته است که اگر 3000 هزار تومان خودتان سرمایه گذاری کنید ما به شما‏‎ ‎‏یک میلیون و دویست هزار تومان وام دراز مدت می دهیم. حالا با در نظر گرفتن مال‏‎ ‎‏صغیر و ثلث میت که من وصی و قیّم هستم، اگر بروم و این بودجه را خرج کنم بعداً‏‎ ‎‏چطور می شود؟ هم زمین و هم پول را از دست می دهم و مال صغیر و میت را که من‏‎ ‎‏مسئول هستم از من خواهند گرفت! شما را به خدا مرا روشن کنید که تکلیف شرعی‏‎ ‎‏خودم را بدانم و از این سرگردانی بیرون بیایم. چون من مقلد امام خمینی هستم هر‏‎ ‎‏طور که ایشان به من بفرمایند عمل می کنم، چون دیگر در پیشگاه خداوند بزرگ مقصر‏‎ ‎‏نیستم.‏

‏والسلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته‏

بسمه تعالی، قیّم شرعی صغار بدون احراز مصلحت صغار حق تصرف در اموال آن ها را ندارد.

[سؤال 7087]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 3104

‏6. پدر آیا ولایت دارد مثل مال خود در اموال فرزند تصرف کند یا خیر؟‏

بسمه تعالی، تصرف پدر در مال فرزند غیر بالغ منوط است به مصلحت فرزند و تصرف او در مال فرزند بالغ موقوف است به رضایت فرزند.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 121

[سؤال 7088]‏ ‏ ‏ 3566‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 18 / 3 / 1361‏

‏محضر مبارک دفتر امام در قم‏

‏ضمن عرض سلام و آرزوی سلامتی برای رهبر عزیزمان از درگاه خداوند متعال،‏‎ ‎‏خواهشمندم این مسأله را که در مورد صغیر است جواب بدهید:‏

‏قطعه ای از زمینی که مال صغیر است، برای کار خیری (ساختن کاروان حسینی در‏‎ ‎‏یکی از دهات) خواسته شده. و دیگر شرکا هم رضایت داده اند و ضمناً زمین، به درد‏‎ ‎‏کشاورزی هم نمی خورد و از نظر موقوفه بودن هم، شک و شبهه رویش هست و‏‎ ‎‏خلاصه، این جانب مادر صغیر، که قیّم صغیر هم می باشم به خاطر این که کار خیری‏‎ ‎‏بوده، اجازه تصرف آن را داده ام، به این نیت که آن را تبدیل به احسن بکنم، یعنی در‏‎ ‎‏جای دیگر، زمینی تا حد امکان مثل آن بخرم، یا پولش را به حسابش بریزم، اما باتوجه‏‎ ‎‏به این که فعلاً خرید و فروش زمین، آن هم مثل خودش، چندان امکان پذیر نیست و از‏‎ ‎‏طرفی، محاسبه قیمت آن هم در آینده فعلاً امکان ندارد و زمین هم که خراب شدنی‏‎ ‎‏نیست تا پولش را الآن به حسابش بریزم، آیا باید حتماً اجازه تصرفش را پس بگیرم و‏‎ ‎‏آن قطعه را جدا کرده و برایش نگهدارم؟ یا چارۀ دیگری هست؟ خواهشمندم هرچه‏‎ ‎‏زودتر و در پایین همین نامه جواب بدهید.‏

‏با تشکر و به امید پیروزی هرچه زودتر حق بر باطل در تمامی جبهه ها، ارادتمند‏

بسمه تعالی، قیّم صغیر مجاز در فروش مال صغیر نیست، مگر آن که حفظ مال صغیر منوط به تبدیل باشد و یا صلاح صغیر باشد.

[سؤال 7089]‏ ‏ ‏ 3567‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 20 / 10 / 1361‏

‏دفتر معظم رهبر عالی قدر و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام‏‎ ‎‏خمینی، مدّ ظله العالی، بیان فرمایید این مسأله شرعیه را:‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 122

‏هرگاه شخصی طفل صغیر دارد که مادرش مرده باشد و پدر نیازمند باشد، آیا‏‎ ‎‏می تواند اموال صغیر خود را بفروشد و خرج خودش و طفل صغیرش بنماید یا خیر؟‏

بسمه تعالی، حق ندارد تصرفی که برخلاف صلاح صغیر است در مال صغیر بکند.

[سؤال 7090]‏ ‏ ‏ 3568‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 28 / 6 / 1361‏

‏محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی، مدّ ظله علی‏‎ ‎‏رؤوس المسلمین‏

‏پس از تقدیم صمیمانه ترین سلام؛ به عرض می رسانم: بنده عمویی داشتم که در‏‎ ‎‏حوزۀ علمیۀ قم مشغول تحصیل بودند. پس از فوت ایشان یک همسر و دو بچۀ‏‎ ‎‏کوچک باقیمانده. منزل شخصی دارند (البته با پدرم شریکند) و از راه شهریۀ عمویم‏‎ ‎‏که از طرف حوزه به آن ها می دهند ارتزاق می نمایند. از بنده تقاضای ازدواج با همسر‏‎ ‎‏ایشان و به عهده گرفتن سرپرستی بچه ها شده است چون بنده یک سرباز هستم و‏‎ ‎‏چیزی از نظر مالی ندارم اگر بخواهم با همسر ایشان ازدواج نمایم ناگزیر باید از منزل‏‎ ‎‏و اثاثیۀ منزل و غیره که متعلق به بچه های یتیم است استفاده نمایم؛ و این کار از نظر‏‎ ‎‏شرعی چه صورت دارد؟ در صورت اشکال، وظیفۀبنده چیست؟ ‏

بسمه تعالی، ازدواج با همسر عموی متوفی اشکال ندارد؛ ولی ولایت بر صغار و بر اموال صغار با قیّم شرعی صغار است و تصرف در اموال صغار باید با مراعات غبطه و مصلحت باشد و بدون آن جایز نیست.

[سؤال 7091]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2068

‏27. مجاز از طرف حاکم شرعی در مداخله امور صغار برای تسهیل امر بازماندگان‏‎ ‎‏با رعایت صرفه صغار چنین می کند تمام اموالی که از بچه های صغیر در معرض‏‎ ‎‏استعمال است مانند منزل و لوازم آن و غیره تصرف در آن ها را با مادر بچه ها مصالحه‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 123

‏می کند در مدت مثلاً تا ده سال که نفر آخر هم به حد بلوغ برسد به همان زحماتی که‏‎ ‎‏مادر برای بچه ها می کشد مثلاً اگر تصرفاتی در اموال سالی دو هزار تومان اجرت دارد‏‎ ‎‏مادر هم اجرت زحماتش دو هزار تومان و اگر بیشتر است بیشتر و کمتر است کمتر و‏‎ ‎‏مادر بچه ها هم قبول می کند آیا به نظر مبارک شما این مصالحه در رفع اشکال تصرف‏‎ ‎‏در مال صغیر کافی است یا راه دیگری دارد؟‏

بسمه تعالی، مصالحۀ مزبوره نسبت به اموال هر صغیری تا زمان بلوغ او اگر مقرون به مصلحت او باشد اشکال ندارد.

[سؤال 7092]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6399

‏3. آیا سرپرست صغار (مادر) حق دارد اموال صغار را تبدیل به احسن نماید‏‎ ‎‏یا  خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر مادر قیّم شرعی آنان باشد و مصلحت صغار باشد مانع ندارد.

[سؤال 7093]‏ ‏ ‏ 3569‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محترماً شخصی چند سال قبل فوت نموده و دارای 9 فرزند (چهار دختر کبیره و‏‎ ‎‏سه دختر و دو پسر صغیر) و سه زوجه دائمی داشته که یکی در حیات متوفی فوت‏‎ ‎‏نموده که چهار دختر کبیره دارد و دو همسر دیگر در قید حیات می باشند که یکی عقیم‏‎ ‎‏و از دیگری دو پسر و سه دختر دارد. چند روز بعد از فوت پدر، ورثه اقدام به رسیدگی‏‎ ‎‏اموال پدری با حضور کلیه ورثه و مقام روحانی و معتمدین محلی طبق موازین شرع‏‎ ‎‏مقدس اسلام نمودند و متوفی چند سال قبل از فوتش سعادت زیارت خانه خدا را‏‎ ‎‏داشته. ضمن رسیدگی اموال اعم از منقول و غیرمنقول معلوم شد که متوفی مبالغی‏‎ ‎‏مقروض بوده و علی رغم داشتن ثروت مالی وجه نقد نداشته که ورثه و همسران‏‎ ‎‏مرحوم و مخصوصاً مقام روحانی و معتمدین محل تأکید داشتند که ادای دین یکی از‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 124

‏واجبات و موجب رهایی میت از دین دیگران می شود و مادر صغار تأکید به ادای دین‏‎ ‎‏داشته که متفقاً یک قطعه از زمین را به معرض فروش قرار دادند که به معادل بدهی‏‎ ‎‏موازنه داشته و با تنظیم قباله با امضای چهار دختر کبیره و گواهی مادر صغار ـ که چند‏‎ ‎‏روز بعد از رسیدگی اموال، قیم قانونی صغار تعیین شدند ـ و مقام روحانی و معتمدین‏‎ ‎‏محلی، گواهی نمودند که به خریدار فروختند. مادر صغار وجه دریافتی را فوراً با‏‎ ‎‏حضور گواهان و ورثه، جهت ادای دین داد. بقیه اموال را بین ورثه تقسیم و تسهیم‏‎ ‎‏نمودند. با گذشت چند سال که صغار کبیر شدند اعتراض به فروش زمین در بابت ادای‏‎ ‎‏دین پدرشان می نمایند و می خواهند مزاحمت خریدار را فراهم نمایند آیا رهایی میت‏‎ ‎‏از دین و با داشتن اموال، خلاف شرع بوده؟ لذا تقاضا داریم بفرمایید آیا اعتراض‏‎ ‎‏صغار را نسبت به فروش زمین جهت ادای دین پدرشان شرعی بوده که بتوانند ابطال‏‎ ‎‏سند و معامله هایی را نمایند یا خیر؟ استدعای پاسخ آن را خواستاریم با تقدیم احترام‏

بسمه تعالی، اگر زمینی که برای ادای دین فروخته شده بنظر قیّم شرعی صغار بوده با رضایت سایر ورثه، کسی حق اعتراض ندارد.

[سؤال 7094]‏ ‏ ‏ 3570‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 5 / 7 / 1361‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ روح الله‌ موسوی الخمینی‏

‏سلام، پس از عرض احترام به آن امام، این جانب فردی روستایی هستم در‏‎ ‎‏روستای اطراف ساوه به نام الویر. پدر مرحوم من خانه نداشته است او خانه خود را با‏‎ ‎‏باغ از برادرش عوض کرده ولی در آن خانۀ پدری زندگی می کرد که فوت کرد به مدت‏‎ ‎‏10 سال بود که زندگی می کردیم که عمویم ما را بیرون کرد، پس برای این که خانه‏‎ ‎‏داشته باشیم آیا می توانیم ارث پدری را با همین یک فرزند صغیر سن بفروشیم؟ و اگر‏‎ ‎‏نفروشیم خانه نداریم و یکی هم آیا اگر خانه را که از پول زمین می خریم مال آن فرزند‏‎ ‎‏باشد یعنی به امر او باشد چطور می شود؟ جواب را از آن حضرت جویا شده به‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 125

‏این جانب ارسال دارید که چاره اندیشی کرده باشیم. جواب را با دستخط خود امام‏‎ ‎‏ارسال دارید.‏

بسمه تعالی، اگر فروش به مصلحت صغیر باشد و قیم شرعی او موافقت کند اشکال ندارد.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 126